No edit permissions for Čeština

Text 56

“ātmā vai jāyate putraḥ” — ei śāstra-vāṇī
putrera milane yena milibe āpani

ātmā vai jāyate putraḥ – jeho já se zjevuje v synovi; ei – toto; śāstra-vāṇī – vyjádření zjevených písem; putrera milane – setkáním se synem; yena – jako když; milibe – setká se; āpani – osobnĕ.

„Zjevená písma naznačují, že syn zastupuje otce, a proto setkání s královým synem bude stejnĕ dobré, jako kdyby se se Mnou setkal samotný král.“

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.78.36) se uvádí: ātmā vai putra utpanna iti vedānuśāsanam. Védy uvádĕjí, že človĕk se rodí jako svůj vlastní syn. Syn se od otce neliší, což uznávají všechna zjevená písma. Křesťanská teologie vĕří tomu, že Kristus, syn Boha, je také Bůh, jinými slovy, že jsou totožní.

« Previous Next »