No edit permissions for Čeština

Text 63

prabhu-sparśe rāja-putrera haila premāveśa
sveda, kampa, aśru, stambha, pulaka viśeṣa

prabhu-sparśe – dotekem Pána; rāja-putrera – králova syna; haila – byla; prema-āveśa – extatická láska; sveda – pocení; kampa – chvĕní; aśru – slzy; stambha – ztuhnutí; pulaka – jásot; viśeṣa – zvláštĕ.

Jakmile se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prince dotkl, na chlapcovĕ tĕle se okamžitĕ projevily příznaky extatické lásky jako pocení, chvĕní, slzy, ztuhnutí a jásot.

« Previous Next »