No edit permissions for Čeština

Text 64

‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahe, nāce, karaye rodana
tāṅra bhāgya dekhi’ ślāghā kare bhakta-gaṇa

kṛṣṇa kṛṣṇa – ó Kṛṣṇo, ó Kṛṣṇo; kahe – zpívá; nāce – tančí; karaye – vydával; rodana – tyč; tāṅra – jeho; bhāgya – štĕstí; dekhi' – když vidí; ślāghā – chválu; kare – projevují; bhakta-gaṇa – všichni oddaní.

Chlapec naříkal, tančil a zpíval „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!“ Když oddaní vidĕli příznaky na jeho tĕle a jak zpívá a tančí, chválili ho za jeho duchovní štĕstí.

« Previous Next »