No edit permissions for Čeština

Text 68

sei haite bhāgyavān rājāra nandana
prabhu-bhakta-gaṇa-madhye hailā eka-jana

sei haite – od toho dne; bhāgyavān – nejpožehnanĕjší; rājāra nandana – králův syn; prabhu-bhakta-gaṇa-madhye – mezi důvĕrnými oddanými Pána; hailā – stal se; eka-jana – jedním z nich.

Od toho dne byl požehnaný princ jedním z nejdůvĕrnĕjších oddaných Pána.

Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī v této souvislosti píše: yat-kāruṇya-kaṭākṣa-vaibhava-vatām. Pokud se na nĕkoho Śrī Caitanya Mahāprabhu jen na okamžik podíval, stal se z nĕho ihned jeden z nejdůvĕrnĕjších oddaných Pána. Princ přišel navštívit Pána poprvé, ale Jeho milostí se okamžitĕ stal oddaným na nejvyšší úrovni. To se nestalo pouze teoreticky, ale prakticky. Zde nelze uplatnit rčení nagna-mātṛkā-nyāya. To říká, že matka byla v dĕtství nahá, a proto by mĕla zůstat nahá i nyní, přestože se mezitím již stala matkou mnoha dĕtí. Pokud je nĕkdo opravdu požehnán Pánovou milostí, může se okamžitĕ stát oddaným Pána na té nejvyšší úrovni. Logika nagna-mātṛkā vyjadřuje, že pokud jistá osoba není povýšena k určitému datu, nemůže se stát vznešeným oddaným přes noc, jak tomu bylo zde. Tento konkrétní případ je důkazem opaku. Ještĕ včera byl chlapec obyčejným princem, a dalšího dne byl počítán mezi nejvĕtší oddané Pána. To vše bylo možné díky Pánovĕ bezpříčinné milosti. Pán je všemohoucí – s absolutní mocí nebo všemocný – a může jednat, jak se Mu zlíbí.

« Previous Next »