No edit permissions for Čeština

Text 69

ei-mata mahāprabhu bhakta-gaṇa-saṅge
nirantara krīḍā kare saṅkīrtana-raṅge

ei-mata – takto; mahāprabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa-saṅge – ve společnosti svých čistých oddaných; nirantara – neustále; krīḍā kare – provádí zábavy; saṅkīrtana-raṅge – ve svém saṅkīrtanovém hnutí.

Takto jednal Śrī Caitanya Mahāprabhu ve společnosti svých čistých oddaných, kdy se vĕnoval svým zábavám a šířil saṅkīrtanové hnutí.

« Previous Next »