No edit permissions for Čeština

Text 85

premollāse śodhena, layena kṛṣṇa-nāma
bhakta-gaṇa ‘kṛṣṇa’ kahe, kare nija-kāma

prema-ullāse – s velkou radostí; śodhena – čistí; layena – zpívá; kṛṣṇa – Hare Kṛṣṇa; nāma – jméno; bhakta-gaṇa – oddaní; kṛṣṇa kahe – zpívají Kṛṣṇa; kare – konají; nija-kāma – svou povinnost.

Śrī Caitanya Mahāprabhu chrám umýval a uklízel s velkou radostí a celou dobu zpíval svaté jméno Pána Kṛṣṇy. Oddaní také zpívali a zároveň konali povinnosti, které jim byly svĕřeny.

« Previous Next »