No edit permissions for Čeština

Text 86

dhūli-dhūsara tanu dekhite śobhana
kāhāṅ kāhāṅ aśru-jale kare sammārjana

dhūli – prach; dhūsara – špína; tanu – tĕlo; dekhite – vidĕt; śobhana – překrásné; kāhāṅ kāhāṅ – nĕkde; aśru-jale – slzami; kare – činí; sammārjana – umývání.

Celé Pánovo překrásné tĕlo bylo pokryté prachem a špínou, a tak nabylo transcendentální krásy. Při čištĕní chrámu Pán chvílemi ronil slzy, a nĕkterá místa tĕmito slzami dokonce umýval.

« Previous Next »