No edit permissions for Čeština

Text 117

dhātry-aśvattha-go-vipra-vaiṣṇava-pūjana
sevā-nāmāparādhādi dūre visarjana

dhātrī – druh stromu; aśvattha – banyánů; go – krav; viprabrāhmaṇů; vaiṣṇava – oddaných Pána Viṣṇua; pūjana – uctívání; sevā – v oddané službĕ; nāma – při zpívání svatého jména; aparādha-ādi – přestupků; dūre – daleko; visarjana – odvržení.

„(10) Človĕk by mĕl uctívat stromy dhātrī, banyány, krávy, brāhmaṇy a oddané Pána Viṣṇua. (11) Mĕl by se vyhýbat přestupkům v oddané službĕ a při zpívání svatého jména.“

Na začátku oddané služby je deset zásad, až po uctívání stromů dhātrī, banyánů, krav, brāhmaṇů a oddaných Pána Viṣṇua. Jedenáctou je vyhýbat se přestupkům při oddané službĕ a zpívání svatého jména.

« Previous Next »