No edit permissions for Čeština

Text 147

ete na hy adbhutā vyādha
tavāhiṁsādayo guṇāḥ
hari-bhaktau pravṛttā ye
na te syuḥ para-tāpinaḥ

ete – to vše; na – ne; hi – určitĕ; adbhutāḥ – úžasné; vyādha – ó lovče; tava – tvoje; ahiṁsā-ādayaḥ – nenásilí a další; guṇāḥ – vlastnosti; hari-bhaktau – v oddané službĕ; pravṛttāḥ – zapojení; ye – ti, kdo; na – ne; te – oni; syuḥ – jsou; para-tāpinaḥ – dychtiví ubližovat jiným živým bytostem.

„  ,Ó lovče, není nic úžasného na tom, že se v tobĕ rozvinuly dobré vlastnosti, jako je nenásilí, protože ti, kdo jsou zamĕstnaní oddanou službou Pánu, nikdy nechtĕjí ze zášti působit bolest druhým.̀  “

Toto je citát ze Skanda Purāṇy. Tak promluvil Nārada Muni k napravenému lovci Mṛgārimu.

« Previous Next »