No edit permissions for Čeština

Text 16

kāmādīnāṁ kati na katidhā pālitā durnideśās
teṣāṁ jātā mayi na karuṇā na trapā nopaśāntiḥ
utsṛjyaitān atha yadu-pate sāmprataṁ labdha-buddhis
tvām āyātaḥ śaraṇam abhayaṁ māṁ niyuṅkṣvātma-dāsye

kāma-ādīnām – mých pánů, jako jsou chtíč, hnĕv, chamtivost, iluze a závist; kati – kolik; na – ne; katidhā – kolika způsoby; pālitāḥ – řídil se; duḥ-nideśāḥ – nežádoucími příkazy; teṣām – z nich; jātā – vytvořenými; mayi – vůči mnĕ; na – ne; karuṇā – milost; na – ne; trapā – stud; na – ne; upaśāntiḥ – touhu přestat; utsṛjya – vzdávající se; etān – všech tĕchto; atha – tímto; yadu-pate – ó nejlepší z yaduovské dynastie; sāmpratam – nyní; labdha-buddhiḥ – když jsem probudil inteligenci; tvām – k Tobĕ; āyātaḥ – přišel; śaraṇam – jenž jsi útočištĕm; abhayam – beze strachu; mām – mĕ; niyuṅkṣva – prosím zamĕstnej; ātma-dāsye – ve Tvé osobní službĕ.

„  ,Ó můj Pane, nežádoucí rozkazy chtivých tužeb neberou konce. I když jsem jim už tolik sloužil, neprokázaly mi žádnou milost. Nestydĕl jsem se jim sloužit, ani jsem se jich nechtĕl vzdát. Ó můj Pane, ó vůdce yaduovské dynastie, nedávno se však má inteligence probudila a nyní je opouštím. Díky transcendentální inteligenci se nyní odmítám řídit nežádoucími příkazy tĕchto tužeb a přicházím k Tobĕ, abych se odevzdal u Tvých lotosových nohou, kde není strach. Zamĕstnej mĕ prosím ve své osobní službĕ a zachraň mĕ.̀  “

Tento verš je citován také v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.35). Při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry říkáme: „Hare! Ó Pánova energie! Ó můj Pane Kṛṣṇo!“ Tímto způsobem jednoduše oslovujeme Pána a Jeho duchovní energii, zastoupené jako Rādhā-Kṛṣṇa, Sītā-Rāma nebo Lakṣmī-Nārāyaṇa. Oddaný se neustále k Pánu a Jeho vnitřní energii (společnici) modlí o to, aby se mohl vĕnovat Jejich transcendentální láskyplné službĕ. Jakmile podmínĕná duše dosáhne své skutečné duchovní energie a plnĕ se odevzdá u Pánových lotosových nohou, snaží se vĕnovat službĕ Pánu. To je skutečné přirozené postavení živé bytosti.

« Previous Next »