No edit permissions for Čeština

Text 17

kṛṣṇa-bhakti haya abhidheya-pradhāna
bhakti-mukha-nirīkṣaka karma-yoga-jñāna

kṛṣṇa-bhakti – oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi; haya – je; abhidheya-pradhāna – hlavním posláním živé bytosti; bhakti-mukha – tváře oddané služby; nirīkṣaka – ti, kdo hledí na; karma-yoga-jñāna – plodonosné činnosti, mystická yoga a spekulativní poznání.

„Oddaná služba Kṛṣṇovi je hlavním posláním živé bytosti. Karma, jñāna, yoga a bhakti jsou různé způsoby, jak osvobodit živou bytost, ale všechny závisejí na bhakti.“

« Previous Next »