No edit permissions for Čeština

Text 167

abhidheya, sādhana-bhakti ebe kahiluṅ sanātana
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya varṇana

abhidheya – prostředky k dosažení vytouženého cíle; sādhana-bhakti – oddanou službu provádĕnou tĕlem a smysly; ebe – nyní; kahiluṅ – popsal jsem; sanātana – Můj drahý Sanātano; saṅkṣepe – v krátkosti; kahiluṅ – popsal jsem; vistāra – rozšíření; nā yāya – není možný; varṇana – popis.

„Můj drahý Sanātano, krátce jsem popsal proces praktické oddané služby, který je prostředkem k dosažení lásky ke Kṛṣṇovi. Obšírnĕ to popsat nelze.“

« Previous Next »