No edit permissions for Čeština

Text 21

kevala jñāna ‘mukti’ dite nāre bhakti vine
kṛṣṇonmukhe sei mukti haya vinā jñāne

kevala – pouze; jñāna – spekulativní poznání; mukti – osvobození; dite – dát; nāre – nedokáže; bhakti vine – bez oddané služby; kṛṣṇa-unmukhe – pokud je človĕk připoutaný k oddané službĕ Kṛṣṇovi; sei mukti – toto osvobození; haya – objeví se; vinā – bez; jñāne – poznání.

„Spekulativní poznání bez oddané služby nemůže samo o sobĕ zajistit osvobození. Na druhou stranu i bez poznání může človĕk získat osvobození, pokud se zapojí do oddané služby Pánu.“

Pouhým spekulativním poznáním nelze dosáhnout osvobození. I když může být človĕk schopný rozlišit mezi Brahmanem a hmotou, v osvobození mu zabrání, pokud si bude mylnĕ myslet, že živá bytost je stejnĕ dobrá jako Nejvyšší Osobnost Božství. Pak poklesne znovu na hmotnou úroveň, protože považovat sám sebe za Nejvyšší Osobu, Nejvyšší Absolutní Pravdu, je urážka. Pokud však takový človĕk přijde do styku s čistým oddaným, může být skutečnĕ vysvobozen z hmotného otroctví a zamĕstnat se službou Pánu. Zde se hodí uvést jednu modlitbu Bilvamaṅgala Ṭhākura:

bhaktis tvayi sthiratarā bhagavan yadi syād
daivena naḥ phalati divya-kiśora-mūrtiḥ
muktiḥ svayaṁ mukulitāñjali sevate 'smān
dharmārtha-kāma-gatayaḥ samaya-pratīkṣāḥ

„Ó můj Pane, když se človĕk s odhodláním vĕnuje čisté oddané službĕ Tobĕ, zjevíš se mu ve své původní transcendentální mladistvé podobĕ jako Nejvyšší Osobnost Božství. A co se týče osvobození, to stojí před oddaným se sepjatýma rukama a čeká, aby mu mohlo sloužit. Zbožnost, ekonomický rozvoj a smyslový požitek budou dosaženy automaticky bez zvláštního úsilí.“ (Kṛṣṇa-karṇāmṛta 107)

« Previous Next »