No edit permissions for Čeština

Text 24

‘kṛṣṇa-nitya-dāsa’ — jīva tāhā bhuli’ gela
ei doṣe māyā tāra galāya bāndhila

kṛṣṇa-nitya-dāsa – vĕčný Kṛṣṇův služebník; jīva – živá bytost; tāhā – toto; bhuli' – zapomínající; gela – šla; ei doṣe – za tuto chybu; māyā – hmotná energie; tāra – ji; galāya – za krk; bāndhila – spoutala.

„Protože živá bytost zapomnĕla na to, že je vĕčným služebníkem Kṛṣṇy, je kolem krku spoutána řetĕzem māyi.“

« Previous Next »