No edit permissions for Čeština

Text 40

satyaṁ diśaty arthitam arthito nṛṇāṁ
naivārtha-do yat punar arthitā yataḥ
svayaṁ vidhatte bhajatām anicchatām
icchā-pidhānaṁ nija-pāda-pallavam

satyam – je to pravda; diśati – udĕlí; arthitam – to, po čem touží; arthitaḥ – když je požádán; nṛṇām – lidskými bytostmi; na – ne; eva – zajisté; artha-daḥ – dává vytoužené vĕci; yat – které; punaḥ – znovu; arthitā – žádost; yataḥ – ze které; svayam – On sám; vidhatte – dá; bhajatām – tĕch, kdo oddanĕ slouží; anicchatām – i když nechtĕjí; icchā-pidhānam – poté, co zahalí všechny ostatní touhy; nija-pāda-pallavam – útočištĕ u svých lotosových nohou.

„  ,Kdykoliv nĕkdo Kṛṣṇu požádá, aby splnil jeho touhu, Kṛṣṇa to určitĕ udĕlá. Neudĕlí však nic, co by způsobilo, že Ho bude dotyčný opakovanĕ žádat o plnĕní dalších tužeb. Pokud nĕkdo má ještĕ další touhy, ale slouží Pánu, Kṛṣṇa mu dá násilím útočištĕ u svých lotosových nohou, kde na všechny ostatní touhy zapomene.̀  “

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.19.27).

« Previous Next »