No edit permissions for Čeština

Text 59

pūrva ājñā, — veda-dharma, karma, yoga, jñāna
saba sādhi’ śeṣe ei ājñā — balavān

pūrva ājñā – dřívĕjší nařízení; veda-dharma – provádĕní védských obřadů; karma – plodonosné činnosti; yoga – mystická yoga; jñāna – spekulativní poznání; saba sādhi' – po následování všech tĕchto procesů; śeṣe – na konci; ei ājñā – toto nařízení; balavān – mocné.

„I když Kṛṣṇa dříve popsal dokonalost vykonávání védských rituálů, provádĕní plodonosných činností podle pokynů Véd, praktikování yogy a pĕstování jñāny, tyto poslední pokyny jsou velmi mocné a stojí nad všemi ostatními.“

« Previous Next »