No edit permissions for Čeština

Text 16

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

satām – oddaných; prasaṅgāt – díky důvĕrné společnosti; mama – o Mnĕ; vīrya-saṁvidaḥ – rozhovory plné duchovní síly; bhavanti – jeví se; hṛt – srdci; karṇa – a uším; rasa-āyanāḥ – zdroj sladkosti; kathāḥ – hovory; tat – jich; joṣaṇāt – správným kultivováním; āśu – rychle; apavarga – osvobození; vartmani – na cestĕ; śraddhā – víra; ratiḥ – náklonnost; bhaktiḥ – láska; anukramiṣyati – přijde jedno po druhém.

„  ,Duchovnĕ mocné poselství Boha může být správnĕ probíráno pouze v kruhu oddaných, v jejichž společnosti je takové naslouchání velmi příjemné. Naslouchá-li človĕk oddaným, rychle se ocitne na cestĕ transcendentálních zážitků a tak postupnĕ dosáhne pevné víry, jež se pozdĕji rozvine v náklonnost a oddanost.̀  “

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.25).

« Previous Next »