No edit permissions for Čeština

Text 22

kṛṣṇa-sambandha vinā kāla vyartha nāhi yāya

kṛṣṇa-sambandha vinā – bez spojení s Kṛṣṇou; kāla – čas; vyartha – k ničemu; nāhi yāya – nestává se.

„Nemĕli bychom promarnit ani okamžik. Každá chvíle by se mĕla využít pro Kṛṣṇu nebo s Ním být nĕjak spojená.“

V tomto verši je vysvĕtleno, jakou úzkost Mahārāja Parīkṣit pociťoval. Říká: „Nechť se stane, co se má stát. To nevadí. Chci jen, aby ani okamžik mého času nebyl promarnĕn bez nĕjaké spojitosti s Kṛṣṇou.“ Oddaný musí na cestĕ vĕdomí Kṛṣṇy snášet veškeré překážky a musí zajistit, aby žádný okamžik svého života nevyužil jinak než ve službĕ Kṛṣṇovi.

« Previous Next »