No edit permissions for Čeština

Text 31

tvac-chaiśavaṁ tri-bhuvanādbhutam ity avehi
mac-cāpalaṁ ca tava vā mama vādhigamyam
tat kiṁ karomi viralaṁ muralī-vilāsi
mugdhaṁ mukhāmbujam udīkṣitum īkṣaṇābhyām

tvat – Tvoje; śaiśavam – dĕtství; tri-bhuvana – ve třech svĕtech; adbhutam – úžasné; iti – tak; avehi – znáš; mat-cāpalam – Můj neklid; ca – a; tava – Tebe; – nebo; mama – Mĕ; – nebo; adhigamyam – pochopit; tat – to; kim – co; karomi – dĕlám; viralam – v ústraní; muralī-vilāsi – ó flétnisto; mugdham – přitažlivá; mukha-ambujam – lotosu podobná tvář; udīkṣitum – vynadívat se; īkṣaṇābhyām – očima.

„  ,Ó Kṛṣṇo, ó flétnisto, sladkost Tvého dĕtství v tĕchto třech svĕtech nemá obdoby. Víš o Mém neklidu a Já vím o Tvém. Nikdo jiný o tom neví. Chtĕla bych se nĕkde v ústraní dívat na Tvou překrásnou, přitažlivou tvář. Jak toho ale mohu dosáhnout?̀  “

Tento verš pochází z Kṛṣṇa-karṇāmṛty (32).

« Previous Next »