No edit permissions for Čeština

Rāja-vidyā: královské poznání

Kapitola 1.: Rāja-vidyā: královské poznání

Kapitola 2.: Poznání za hranicemi sansáry

Kapitola 3.: Poznání Kršnových energií

Kapitola 4.: Jak získávají poznání mahátmové, velké duše

Kapitola 5.: Parampará: poznání prostřednictvím učednické posloupnosti

Kapitola 6.: Poznání Kršnových příchodů a činností

Kapitola 7.: Poznání jako víra v gurua a odevzdanost Kršnovi

Kapitola 8.: Jednání s poznáním o Kršnovi