No edit permissions for Čeština

Učení Šrí Kapily

Předmluva

Kapitola první: Kapitola první Důvod Kapilova zjevení

Kapitola druhá: Transcendentální Pán a Nejvĕtší Jogín

Kapitola třetí: Jak porozumĕt Pánovým skutkům

Kapitola čtvrtá: Obrať se na pravého gurua

Kapitola pátá: Pán Kapila se ujímá Své matky Dévahúti

Kapitola šestá: Dévahúti touží po transcendentálním poznání

Kapitola sedmá: Kapila začíná vysvĕtlovat vĕdu o seberealizaci

Kapitola osmá: Bhakti-jóga    —    nejvyšší ze všech systémů jógy

Kapitola devátá: Seberealizace a očištĕní mysli

Kapitola desátá: Duchovní a hmotná připoutanost

Kapitola jedenáctá: Jak se pozná sádhu

Kapitola dvanáctá: Naslouchání vyprávĕním o Kršnovi

Kapitola třináctá: Jak získat dokonalé poznání skrze odevzdání

Kapitola čtrnáctá: Bhakti přináší konečné osvobození

Kapitola patnáctá: Meditace o transcendentální podobĕ Pána

Kapitola šestnáctá: Duchovní bohatství čistého oddaného

Kapitola sedmnáctá: Odevzdat se Kršnovi    —    Nejvyššímu Vládci

Kapitola osmnáctá: Oddaná služba    —    nejvyšší dokonalost