No edit permissions for Español

Texto 12

kulīna-grāmī, khaṇḍa-vāsī mililā āsiyā
śivānanda-sena calilā sabāre lañā


kulīna-grāmī—los habitantes de Kulīna-grāma; khaṇḍa-vāsī—los habitantes de Khaṇḍa; mililā āsiyā—vinieron y se unieron; śivānanda-sena—Śivānanda Sena; calilā—fueron; sabāre lañā—llevándoles a todos.


También los habitantes de Kulīna-grāma y Khaṇḍa se unieron al grupo. Śivānanda Sena se puso al mando y cuidó de todos.

« Previous Next »