No edit permissions for Español

Text 60

vakreśvara, acyutānanda, paṇḍita-śrīvāsa
satyarāja-khāṅna, āra narahari-dāsa

vakreśvara—Vakreśvara; acyutānanda—Acyutānanda; paṇḍita-śrīvāsa—Paṇḍita Śrīvāsa; satyarāja-khāṅna—Satyarāja Khān; āra—y; narahari-dāsa—Narahari dāsa.

En los otros grupos danzaban Vakreśvara Paṇḍita, Acyutānanda, Paṇḍita Śrīvāsa, Satyarāja Khān y Narahari dāsa.

« Previous Next »