No edit permissions for Čeština

Text 60

vakreśvara, acyutānanda, paṇḍita-śrīvāsa
satyarāja-khāṅna, āra narahari-dāsa

vakreśvara – Vakreśvara; acyutānanda – Acyutānanda; paṇḍita-śrīvāsa – Paṇḍita Śrīvāsa; satyarāja-khāṅna – Satyarāja Khān; āra – a; narahari-dāsa – Narahari dāsa.

Tanečníky v ostatních skupinách byli Vakreśvara Paṇḍita, Acyutānanda, Paṇḍita Śrīvāsa, Satyarāja Khān a Narahari dāsa.

« Previous Next »