No edit permissions for Español

Text 213

ei-mate sanātana vṛndāvane āilā
pāche āsi’ rūpa-gosāñi tāṅhāre mililā


ei-mate—de ese modo; sanātana—Sanātana Gosvāmī; vṛndāvane āilā—llegó a Vṛndāvana; pāche āsi’—yendo después; rūpa-gosāñi—Śrīla Rūpa Gosvāmī; tāṅhāre—con él; mililā—fue a reunirse.


De ese modo, Sanātana Gosvāmī llegó a Vṛndāvana. Más tarde, Rūpa Gosvāmī llegó y fue a reunirse con él.

« Previous Next »