No edit permissions for Japanese

Text 42

tabe dāmodara cali’ nadīyā āilā
mātāre miliyā tāṅra caraṇe rahilā

tabe — then; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; cali’ — walking; nadīyā āilā — reached Nadia (Navadvīpa); mātāre miliyā — just after meeting Śacīmātā; tāṅra caraṇe — at her lotus feet; rahilā — remained.

In this way Dāmodara Paṇḍita went to Nadia [Navadvīpa]. After meeting mother Śacī, he stayed under the care of her lotus feet.

« Previous Next »