No edit permissions for Japanese

Text 36

prabhu kahe, — rāya, tumi ki kārya karile?
īśvare nā dekhi’ kene āge ethā āile?

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; rāya — My dear Rāmānanda Rāya; tumi — you; ki kārya — what; karile — have done; īśvare — the Supreme Personality of Godhead; nā dekhi’ — without seeing; kene — why; āge — first; ethā — here; āile — you came.

Śrī Caitanya Mahāprabhu replied, “What have you done, My dear Rāya? Why did you not first see Lord Jagannātha and then come here? Why have you come here first?”

« Previous Next »