No edit permissions for Lithuanian

Anapus Gimimo ir Mirties

PIRMAS SKYRIUS: „Aš“ – ne kūnas

ANTRAS SKYRIUS: Išsigelbėjimas mirties akimirką

TREČIAS SKYRIUS: Išsivadavimas iš materialaus pasaulio

KETVIRTAS SKYRIUS: Dangus, plytintis anapus

PENKTAS SKYRIUS: Drauge su Kṛṣṇa