No edit permissions for isiZulu

Ngale Kwethuna Nokuphila

Isahluko 1: Angiwona Lomzimba

Isahluko 2: Ukunyuswa Ngo-mzuzu Wokufa

Isahluko 3: Ukuxebuka Nokuphuma Kulomhlaba

Isahluko 4: Isibhakabhaka Ophumela kuso Ngomnyango Walomhlaba

Isahluko 5: Ukudla Ngakhezolunye No-Kṛṣṇa