No edit permissions for Bulgarian

Глава 22

Ка открадва дрехите на неомъжените гопӣ

Ведическата традиция препоръчва на неомъжените девойки на възраст от десет до четиринадесет години да обожават Шива или богинята Дург, за да си намерят добър съпруг. Но неомъжените момичета от Вндвана вече били пленени от красотата на Ка. В началото на сезона Хеманта (непосредствено преди зимния сезон) те обаче започнали да обожават богинята Дург. Първият месец от Хеманта се нарича Аграхяна (октомври-ноември). Тогава всички неомъжени гопӣ от Вндвана започнали да обожават Дург и приели един обет. Първо яли хавишнна, ястие, което се приготвя, като се сварят заедно леща и ориз без никакви подправки и турмерик. Ведическите предписания препоръчват това ястие за пречистване на тялото преди извършването на някоя церемония. Всяка сутрин, след като се изкъпвали в Ямун, всички неомъжени гопӣ във Вндвана обожавали богинята Ктянӣ. Ктянӣ е друго име на Дург. Тя се обожава, като се прави кукла от пясъка по бреговете на Ямун. Във ведическите писания се споменава, че мӯрти може да бъде направено от различни материални елементи. То може да се нарисува, да се извае от метал, от скъпоценни камъни, от дърво, глина или камък или да съществува само като представа в сърцето на обожаващия. Философите мвдӣ приемат всички тези форми за въображаеми, но във ведическата литература се казва, че те не се различават от Върховния Бог или от съответния полубог.

Неомъжените гопӣ правели мӯрти на Дург и го обожавали с балсам от чандана, с гирлянди, благовония, светилници и с всякакви дарове – плодове, зърно и клончета. След обожанието по традиция следвала молитва за някаква благословия. Момичетата горещо се молели на Ктянӣ с думите: „О, върховна външна енергия на Божествената Личност, о, върховна мистична сила, о, върховна господарко на материалния свят, о, богиньо, умоляваме те да бъдеш милостива към нас и да уредиш женитбата ни с Ка, сина на Нанда Махрджа.“ Обикновено ваиавите не обожават полубогове. Шрӣла Нароттама дса хкура строго забранява на тези, които искат да напреднат в чистото предано служене, да обожават полубоговете. И при все това гопӣте, чиято любов към Ка е несравнима, се покланяли на Дург. Почитателите на полубоговете също изтъкват понякога, че гопӣте обожавали Дург. Трябва обаче добре да разберем намеренията на гопӣте. Обикновено хората обожават Дург, за да получат някоя материална благословия. Гопӣте молели богинята да станат съпруги на Бог Ка. Обяснението е, че ако в центъра на дейностите ни е Ка, можем да използваме всякакви средства, за да постигнем тази цел. Гопӣте приемали всичко, за да могат да удовлетворят Ка и да му служат. Такива били необикновените им качества. В продължение на цял месец те обожавали Дург, за да получат за съпруг Ка. Всеки ден се молели Ка, синът на Нанда Махрджа, да стане техен съпруг.

Рано сутрин гопӣте отивали на брега на Ямун, за да се изкъпят. Те се събирали заедно, хващали се за ръце и пеели на висок глас за прекрасните забавления на Ка. По стар обичай когато индийските девойки и жени се къпят в реката, те оставят дрехите си на брега и се потапят във водата съвсем голи. Мястото, където се къпят жените и момичетата, е строго забранено за мъже и това правило се следва и до ден-днешен. Върховната Божествена Личност, която знаела какво става в сърцата на младите неомъжени гопӣ, ги благословила да постигнат желаната си цел. Те се молели техен съпруг да стане Ка и Той се съгласил да изпълни желанието им.

В края на месеца Ка с приятелите си се появил по тези места. Йогешвара е друго име на Ка - то означава господарят на всички мистични сили. Като медитира, човек може да узнава мислите на другите. Несъмнено Ка знаел какви се желанията на гопӣте. Щом дошъл, Той веднага събрал всички дрехи на гопӣте, качил се на едно дърво наблизо и им казал с усмивка:

„Скъпи момичета, моля ви, елате една по една да си поискате дрехите – само тогава ще ви ги дам. Не се шегувам. Говоря самата истина. Нямам намерение да се шегувам с вас, защото вие в продължение на цял месец следвахте регулиращите принципи за обожаването на богинята Ктянӣ. Но ще ви помоля да не идвате всички наведнъж. Идвайте поотделно. Всички имате стройни снаги – искам да видя всяка от вас в пълната ѝ красота. Бъдете така добри да се съгласите.“

Когато девойките във водата чули шеговитите думи на Ка, те се спогледали и се усмихнали. С голяма радост изслушали молбата му, защото вече били влюбени в него. Те свенливо се споглеждали, но не можели да излязат, защото били голи. От дългото стоене във водата започнало да им става студено, те вече треперели, но като слушали приятните шеговити думи на Говинда, замирали от радост. Гопӣте отвърнали на Ка: „Скъпи сине на Нанда Махрджа, искаме да те помолим да не се шегуваш с нас по този начин. Това е напълно несправедливо. Ти си много почитано момче, защото си син на Нанда Махрджа, и си ни много скъп. Но не си прави такива шеги, защото всички треперим в студената вода. Бъди така добър и веднага ни върни дрехите. Не ни карай да страдаме.“ После много смирено го помолили: „Скъпи Шмасундара, ние сме Ти вечни слуги. Трябва да направим всичко, което ни наредиш, защото смятаме това за наш религиозен дълг. Но ако продължаваш да настояваш на това предложение, тогава ще трябва да отидем при Нанда Махрджа и да се оплачем от теб. Ако той не вземе мерки, ще кажем на цар Каса за непорядъчното Ти поведение.“

В отговор на молбата на неомъжените гопӣ Ка казал: „Скъпи момичета, щом смятате, че сте ми вечни слуги и винаги сте готови да изпълнявате поръките ми, тогава елате усмихнати една по една и си вземете дрехите. Ако не го направите и отидете да се оплачете на баща ми, ще ми бъде все едно – защото баща ми е вече стар и нищо не може да ми направи.“

Гопӣте видели, че Ка е категоричен и непоколебим, и нямали никакъв друг избор, освен да изпълнят искането му. Една по една те излизали от водата и понеже били без никакви дрехи, се опитвали да прикрият голотата си с лявата си ръка. Те стояли така и целите треперели. Постъпката им била толкова простодушна и чиста, че Бог Ка бил напълно удовлетворен. По този начин били изпълнени молбите на всички неомъжени гопӣ, които обожавали Ктянӣ, за да се омъжат за Ка. Една жена може да се показва гола само пред съпруга си. Гопӣте искали за свой съпруг Ка и по този начин Той изпълнил желанието им. Тъй като бил много доволен от тях, Ка взел дрехите им на рамо и им казал: „Скъпи мои момичета, вие много оскърбихте река Ямун, като влязохте в нея голи. С това разсърдихте Варуадева, божеството, което царува в Ямун. Затова ви моля да докоснете челата си с допрени длани и да се поклоните на полубога Варуа, за да ви прости осквернението.“ Гопӣте били простодушни същества и вярвали на всичко, което Ка казвал. Те веднага се подчинили на заповедта му, за да се избавят от гнева на Варуадева, а също и за да доведат обета си до желания край и да удовлетворят Ка, своя обожаван Бог. С това те станали най-любими на Ка и негови най-покорни слуги.

Нищо не може да се сравни с това Ка съзнание, което постигнали гопӣте. Те ни най-малко не се интересували нито от Варуа, нито от някой друг полубог. Те искали единствено да доставят удоволствие на Ка. Той бил много доволен и трогнат от чистосърдечното им поведение и веднага върнал дрехите на всички. Макар че Ка измамил младите неомъжени гопӣ, като ги накарал да стоят пред него голи и се шегувал с тях, макар че се държал с тях като с кукли и им откраднал дрехите, те пак били доволни от него и никога никому не се оплакали. Бог Чайтаня Махпрабху описва настроението на гопӣте в следната молитва: „Мой скъпи Боже Ка, Ти можеш да ме прегръщаш или да ме тъпчеш с нозе, можеш да разбиеш сърцето ми, като никога не се появиш пред мен. Ти имаш пълната свобода да направиш всичко, което поискаш. Каквото и да правиш, Ти винаги ще си останеш моят обожаван Бог.“ Такова е отношението на гопӣте към Ка.

Бог Ка бил доволен от гопӣте и понеже те всичките го искали за съпруг, Той им казал: „Скъпи мои добре възпитани момичета, знам защо обожавахте богинята Ктянӣ и какви са намеренията ви спрямо мен. Напълно одобрявам действията ви. Всеки, който всецяло потопи съзнанието си в мен, дори и с похот, се издига. Както пържените семена не дават плодове, така всички желания, свързани с любовното служене на мен, не дават никакви резултати, за разлика от обикновената карма.“

В Брахма сахит се казва: карми нирдахати кинту ча бхакти-бхджм. Всички са обвързани от плодоносните си дейности, но преданите никога не страдат от последствия, защото работят единствено за удовлетворение на Бога. Затова отношението на гопӣте, макар привидно да е плътско, не трябва да се сравнява с плътските желания на обикновените жени. Причината обяснява самият Ка. Дейностите в преданото служене на Ка са трансцендентални към всякакви плодоносни резултати.

Ка продължил: „Мои скъпи гопӣ, желанието ви да стана ваш съпруг ще се изпълни – нали затова обожавахте Ктянӣ. Обещавам ви, че следващата есен ще се срещнете с мен и ще можете да ми се радвате като на съпруг.“

Ка се подслонил под сянката на дърветата и бил много щастлив. Докато вървял, Той си говорел с жителите на Вндвана: „Скъпи мои Стока-ка, Варӯтхапа, Бхадрасена, Судм, Субала, Арджуна, Вишла и шабха, вижте само тези щастливи дървета на Вндвана. Те са посветили живота си на благото на другите. Те понасят всякакви природни несгоди – урагани, поройни дъждове, мъчителни горещини и ледени студове, – но с голямо старание облекчават умората ни и ни дават подслон. Скъпи приятели, мисля, че тези дървета са много велики. Те загрижено дават на другите убежище и са като благородни, достойни и щедри хора, които никога не отказват милостиня на този, който се обръща към тях. Тези дървета прислоняват всеки. Те дават на човешкото общество много полезни неща – листа, цветове, плодове, сянка, корени, кора, ароматни есенции и топливо. Техният живот е съвършен пример за благородство. Те са като възвишените личности, които са пожертвали за доброто на живите същества всичко, каквото могат – тялото си, ума си, дейностите, интелигентността и думите си.“

Така Върховната Божествена Личност, Ка, вървял по брега на Ямун, докосвал дърветата, техните листа, плодове, цветове и клонки и хвалел славните им добродетелни дейности. Според собствените си възгледи различните хора приемат различни дейности като полезни за човешкото общество, но разпространяването на Ка съзнание е тази общественополезна дейност, която осигурява доброто на всички хора за вечни времена. Всеки трябва да е готов да разпространява това движение. Както ни учи Бог Чайтаня, трябва да сме по-смирени от тревата в пръстта и по-търпеливи от дървото. Бог Ка сам описва търпението на дървото. Тези, които проповядват Ка съзнание, трябва да се поучат от наставленията на Бог Ка и Бог Чайтаня с помощта на последователността от ученици, започваща непосредствено от тях.

Ка излязъл от гората и стигнал до брега на Ямун, седнал на това красиво място и оставил кравите да пият от студената бистра вода на реката. Ка, Баларма и пастирчетата били уморени и също пили. След като се видял с младите гопӣ, които се къпели в Ямун, Ка прекарал остатъка от сутринта с момчетата.

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху двадесет и втора глава на книгата Ка, изворът на вечно наслаждение“, наречена Ка открадва дрехите на неомъжените гопӣ“.

« Previous Next »