No edit permissions for Bulgarian

Глава 23

Освобождението на съпругите на брхмаите, които извършвали жертвоприношения

Утрото преминало, а пастирчетата още не били закусвали и вече били гладни. Те отишли при Ка и Баларма и казали: „Скъпи Ка и Баларма, вие сте всесилни, можете да убиете много, много демони, а ние днес сме много гладни. Молим ви, направете нещо, за да заситим глада си.“

Бог Ка и Баларма чули молбата на приятелите си и изпитали състрадание към съпругите на брхмаите, които извършвали жертвоприношения. Тези жени били велики предани на Бога и Ка решил да използва възможността да ги благослови. Той казал: „Скъпи приятели, отидете при брхмаите, които живеят наблизо. В момента те извършват ведическите жертвоприношения, наречени гираса, защото желаят да достигнат райските планети. Отидете заедно при тях.“ После Бог Ка предупредил приятелите си: „Тези брхмаи не са ваиави. Те дори не могат да възпяват имената ни, Ка и Баларма. Те са твърде заети да повтарят ведическите химни, макар че крайната цел на ведическото знание съм Аз. И тъй като не са привлечени от имената на Ка и Баларма, не ги молете за нищо от мое име. По-добре им поискайте милостиня от името на Баларма.“

Обикновено подаяния се дават на знатни брхмаи, а Ка и Баларма не били родени в семейства на брхмаи. Знаело се, че Баларма е син на Васудева, който е катрия, а Ка е син на Нанда Махрджа, вайшя. Нито един от двамата не принадлежал към кастата на брхмаите. Затова Ка смятал, че брхмаите, които извършвали жертвоприношения, няма да са склонни да дадат милостиня на един катрия и на един вайшя. „Но ако споменете името на Баларма, може и да се съгласят да дадат подаяния – все пак Той е катрия, докато Аз съм само вайшя.“

По заповед на Върховната Божествена Личност всички момчета отишли при брхмаите, за да им поискат някакви дарения. Те се приближили с допрени длани и паднали на земята по очи, за да отдадат почитания: „О, земни богове, бъдете милостиви и изслушайте пратениците на Бог Ка и Баларма. Надяваме се, че добре ги познавате, и ви желаем много богатство и щастие. Ка и Баларма пасат кравите тук наблизо, а ние ги придружаваме. Дойдохме да поискаме от вас малко храна. Вие сте брхмаи и познавате религиозните принципи. Ако смятате, че е редно, дайте ни нещо за ядене, за да можем да се нахраним с Ка и Баларма. Вие сте много уважавани в обществото и би трябвало да знаете всички принципи на религиозните свещенослужения.“

Макар че момчетата били селски пастирчета и не се очаквало да познават принципите на ведическите религиозни обреди, те дали да се разбере, че знаят всичко това, защото общуват с Ка и Баларма. Като нарекли брхмаите познавачи на всички религиозни принципи, момчетата изразили мнението, че когато Върховната Божествена Личност, Ка и Баларма, моли за храна, те трябва да дадат бързо, без никакво колебание, защото както се казва в Бхагавад-гӣт, човек трябва да извършва яги (жертвоприношения) само за удоволствието на Виу.

Момчетата продължили: „Бог Виу е тук като Ка и Баларма и ни чака. Затова бързо дайте от хранителните си запаси.“ Също така те обяснили на брхмаите кога трябва да се приема храна. Ваиавите, чистите предани на Бога, не вземат участие в обикновените жертвени обреди. Но добре познават ритуалите дӣкш, пашу-састх и саутрмаи. Може да се яде след извършване на дӣкш, преди жертвоприношенията на животни и преди саутрмаи, когато се предлага и алкохол. Момчетата казали: „В сегашния момент от церемонията ви не е забранено да вземем храна от вас. Можете да ни дадете нещо за ядене.“

Макар че спътниците на Бог Ка и Баларма били обикновени пастирчета, положението им било такова, че можели да съветват дори учените брхмаи, които извършвали ведически обредни жертвоприношения. Но смрта-брхмаите, чието съзнание било погълнато единствено от ритуалите, не могли да разберат поръката на трансценденталните предани на Бога. Те дори не оценили молбата на Върховния Бог, Ка и Баларма. Макар че чули всички доводи в полза на Ка и Баларма, не им обърнали внимание и отказали да говорят с момчетата. Такива неотдадени брхмаи са много напреднали в знанието за ведическите жертвени свещенослужения и се мислят за много издигнати, но всъщност са невежи и глупави личности. Всичките им дейности са безполезни, защото те не познават целта на Ведите, която е обяснена в Бхагавад-гӣт: да се разбере Ка. При целия им напредък във ведическото знание и обредите те не разбират Ка. Следователно тяхното знание е незадълбочено. По тази причина Бог Чайтаня е дал ценното си становище, че не е необходимо човек да се роди в семейство на брхмаи; ако познава Ка или науката на Ка съзнание, той е повече от брхмаа и е напълно достоен да стане духовен учител.

При извършването на жертвоприношения трябва да се взимат под внимание много детайли. Такива са деша – мястото, кла – времето, птхаг-дравя – принадлежностите, мантра – химните, тантра – указанията на писанията, агни – огънят, твик – изпълнителите на жертвите, деват – полубоговете, яджамна – изпълнителят на жертвоприношението, крату – самата жертва и дхарма – редът на обредите. Всичко това е предназначено да удовлетвори Ка. Потвърдено е, че всъщност на всички жертвоприношения се наслаждава Той, защото Той е самата Върховна Божествена Личност и Върховната Абсолютна Истина, която е отвъд способността за разсъждение и отвъд възприятието на материалните сетива. Той е присъствал като обикновено човешко дете. Но за личностите, които се отъждествяват с тялото си, е много трудно да го разберат. Брхмаите били прекалено заинтересовани от удобствата за материалното тяло и от издигането до висшата планетарна обител, наречена сварга-вса. Затова те били напълно неспособни да проумеят позицията на Ка.

Когато момчетата разбрали, че брхмаите няма да им проговорят, те много се разочаровали. После отишли при Бог Ка и Баларма и им разказали какво се е случило. Върховната Личност ги изслушала и се усмихнала. Богът им казал да не съжаляват, че брхмаите са им отказали, защото така се случва с тези, които молят за милостиня. Той ги убедил, че когато човек събира подаяния, не трябва да мисли, че навсякъде ще има успех. На някои места може да не успее, но това не трябва да е причина за разочарование. След това Бог Ка помолил всички момчета да отидат отново, но този път при съпругите на тези брхмаи. Той им казал, че тези жени са велики предани. „Те са постоянно погълнати от мисли за нас. Отидете и ги помолете за малко храна от мое име и от името на Баларма и бъдете сигурни, че ще ви дадат толкова, колкото искате.“

Момчетата веднага отишли при съпругите на брхмаите, за да изпълнят заповедта на Ка. Те ги намерили у тях. Жените носели много красиви накити. Момчетата им отдали най-смирени почитания и казали: „Скъпи майки, бъдете така добри да приемете най-дълбоките ни почитания и да ни изслушате. Позволяваме си да ви кажем, че тук наблизо са Бог Ка и Баларма. Те са дошли с кравите. Може би вече знаете, че сме тук по тяхна заръка. Ние сме много гладни и идваме при вас за малко храна. Моля ви, дайте малко храна за Ка, Баларма и за нас.“

Веднага щом чули това, съпругите на брхмаите се разтревожили за Ка и Баларма. Те откликнали съвсем спонтанно. Не било нужно да ги убеждават колко важни са Ка и Баларма. Те силно пожелали да ги видят веднага щом чули имената им. Те били много напреднали, защото постоянно мислели за Ка и по този начин извършвали най-висшата форма на мистична медитация. Жените с голямо старание се заели да пълнят много делви с различни хубави ястия. Заради жертвоприношението всички ястия били много вкусни. Жените събрали храна за цяло пиршество и се приготвили да отидат при Ка, към когото била насочена най-голямата им любов, така както реките се стичат към морето.

Отдавна жените искали да видят Ка. Когато обаче се приготвили да излязат, за да отидат да го видят, техните съпрузи, бащи, синове и роднини им казали да не тръгват. Но те не отстъпили. Когато един предан е привлечен от Ка, той не обръща внимание на кръвните връзки. Жените навлезли в гората на Вндвана, която била близо до брега на Ямун, обрасъл със зеленина, млади лози и цветя. Там съзрели Ка и Баларма, които пасели кравите с любимите си приятели.

Съпругите на брхмаите видели Ка, облечен в блестящи като злато дрехи. Той носел красив гирлянд от горски цветя и пауново перо в косата си. Бил изрисуван с естествените бои, които се намират във Вндвана, и приличал на актьор, танцуващ на сцена. Те видели, че с едната си ръка Ка се е облегнал на рамото на един от приятелите си, а в другата държи лотосов цвят. Ушите му били закичени с лилии, тялото му било белязано с тилак, усмивката му била прелестна. Със собствените си очи съпругите на брхмаите видели Върховната Божествена Личност, Ка, за когото били слушали толкова много, който им бил така скъп и с когото непрекъснато били заети мислите им. А сега го видели очи в очи и лице в лице. И през очите им Ка влязъл в сърцата им.

Те прегръщали Ка до насита и мъката им от раздялата бързо изчезнала. Те били като великите мъдреци, които с помощта на напредъка си в знанието се сливат с битието на Върховния. Като Свръхдуша, която се намира във всяко сърце, Бог Ка знаел какво искат жените. Те дошли при него въпреки възраженията на своите роднини, бащи, съпрузи и братя, изоставяйки семейните си задължения. Те дошли само за да го видят, защото Той бил всичко за тях. Те наистина следвали наставленията на Ка в Бхагавад-гӣт: човек трябва да се отдаде на него и да изостави всички други занимания и религиозни задължения. Съпругите на брхмаите изпълнили изцяло наставленията на Бхагавад-гӣт. И Ка започнал да им говори, като се усмихвал много прекрасно. В тази връзка трябва да се отбележи, че когато Ка влязъл в сърцата на жените и те го прегърнали и се слели с него в трансцендентално блаженство, Ка не загубил личната си индивидуалност, нито пък те загубили своята. Богът и жените запазили индивидуалността си, макар да чувствали, че живеят един живот. Когато единият от двама влюбени изостави всички лични съображения и се отдаде на другия, това се нарича единство. В своята Шикака Бог Чайтаня ни учи на това чувство на единство: Ка може да действа свободно и да прави каквото иска, но преданият винаги трябва да е в единство, в съгласие с неговите желания. Такова единство показали съпругите на брхмаите в любовта си към Ка.

Ка ги посрещнал със следните думи: „Скъпи съпруги на брхмаите, вие сте много щастливи и сте добре дошли тук. Моля, кажете ми, какво мога да направя за вас. Вие постъпихте съвсем правилно, като дойдохте да ме видите, пренебрегвайки всички ограничения и препятствия, издигнати от вашите роднини, бащи, братя и съпрузи. Този, който постъпва така, наистина знае кое е добро за него, защото трансценденталното любовно служене на мен, освободено от всякаква корист и ограничения, е наистина благодатно за живите същества.“

Тук Ка потвърждава, че най-висшата и съвършена позиция за обусловената душа е да се отдаде на него. Човек трябва да изостави всички други задължения. Това пълно отдаване на Върховната Божествена Личност е най-благотворният път за обусловената душа, защото Върховният Бог е върховният обект на любов. В крайна сметка всеки обича Ка, но осъзнава това постепенно, според това, колко е напреднал в знанието. Живото същество стига до разбирането, че негова същност е трансценденталната душа, а тя не е нищо друго, освен неотделима част от Върховния Бог. Върховният Бог е крайната цел на любовта – затова трябва да се отдадем на него. Това отдаване е благотворно за обусловената душа. Нашият живот, имуществото, домът, съпругата, децата, къщата, родината, обществото и другите неща, които са ни много скъпи, са експанзии на Върховната Божествена Личност. Богът е главният предмет на любовта. От него идва цялото ни блаженство, когато Той се разширява по толкова много начини в зависимост от различното ни положение: телесно, умствено и духовно.

Ка казал: „Скъпи съпруги на брхмаите, сега можете да се върнете по домовете си. Заемете се с жертвените дейности, служете на съпрузите си и изпълнявайте домакинските си задължения. Съпрузите ви трябва да бъдат доволни от вас, за да могат правилно да завършат започнатото жертвоприношение. В края на краищата вие сте им съпруги. Без вашата помощ те не биха могли да изпълняват предписаните си задължения.“

Съпругите на брхмаите отговорили: „Скъпи Господи, такъв съвет не Ти прилича. Твое вечно обещание е, че винаги ще покровителстваш преданите си. Сега Ти трябва да го удържиш. Този, който дойде и Ти се отдаде, никога не се връща в обусловения живот на материалното съществуване. Ние очакваме да изпълниш обещанието си. Ние сме се отдали в лотосовите Ти нозе, които са покрити с листа от туласӣ, и не желаем повече да се връщаме сред нашите т.нар. „роднини“, „приятели“ и „общество“ и да изоставим убежището на твоите лотосови нозе. И какво ще правим, когато се върнем у дома? Нашите съпрузи, братя, майки, синове и приятели няма да ни приемат вкъщи, защото ги изоставихме напълно. Ние няма къде да намерим подслон, ако се върнем. Затова Те умоляваме да не ни караш да се връщаме вкъщи, а да ни оставиш при лотосовите си нозе, за да бъдем завинаги под твое покровителство.“

Ка, Върховната Божествена Личност, отговорил: „Скъпи съпруги, можете да бъдете сигурни, че когато се върнете, мъжете ви няма да ви пренебрегнат, нито пък вашите братя, синове и бащи ще откажат да ви приемат. Тъй като сте ми чисти предани, не само роднините ви, но и всички хора, също и полубоговете, ще бъдат доволни от вас.“ Ка е във всяко сърце като Свръхдуша. Затова ако някой стане чист предан на Бог Ка, той веднага става много скъп на всички. Чистите предани на Бог Ка никога не пречат на другите. Никой разумен човек не може да бъде враг на чистите предани. Ка казал по-нататък: „Трансценденталната любов към мен не зависи от телесната връзка. Всеки, чийто ум е постоянно погълнат от мисли за мен, ще ме достигне много скоро и ще стане мой вечен спътник.“

След като получили наставленията на Върховната Божествена Личност, всички жени се върнали при съпрузите си. Зарадвани, че ги виждат пак у дома, брхмаите извършили заедно с тях жертвоприношенията, както препоръчват шстрите. Според ведическите принципи религиозните обреди трябва да се извършват заедно от мъжа и жената. Когато съпругите на брхмаите се върнали, жертвоприношението било довършено точно както трябва. Само една от тях, която била насилствено задържана и не могла да отиде да види Ка, започнала да мисли за външните му черти, така както ѝ ги описали останалите. Напълно погълната от мисли за него, тя напуснала материалното си тяло, обусловено от законите на природата.

Шрӣ Говинда, вечно щастливата Божествена Личност, разкривал трансценденталните си забавления, появявайки се досущ като най-обикновено човешко същество, и се насладил на храната, която му предложили съпругите на брхмаите. По този начин Той привличал към Ка съзнание обикновените хора. С думите и красотата си Той привличал всички крави, пастирчета и девойки на Вндвана.

След като съпругите им се завърнали, брхмаите, които извършвали жертвоприношения, съжалили за греха, който сторили, като отказали да дадат храна на Върховната Божествена Личност. Те разбрали грешката си: заети с ведическите обреди, били пренебрегнали Върховната Божествена Личност, която се появила като обикновено човешко същество и молела за храна. След като видели вярата и предаността на съпругите си, те започнали да се проклинат. Те много скърбели, че не разбират поне малко от малко как да обичат Върховната Душа и да ѝ отдават трансцендентално любовно служене, макар съпругите им да били издигнати до равнището на чистото предано служене. Те си заговорили помежду си: „Проклети да сме, че сме се родили брхмаи! Да върви по дяволите цялата ни ученост върху ведическата литература! Да вървят по дяволите жертвоприношенията ни и всички правила и ограничения, които спазваме! Проклети да са и семействата ни! Проклето да е майсторското ни служене и извършването на обреди точно според описанията на шстрите! Да върви по дяволите всичко, защото ние не сме стигнали до трансценденталното любовно служене на Върховната Божествена Личност, която е отвъд измислиците на ума, отвъд тялото и сетивата.“

Учените брхмаи, които били много опитни в извършването на ведическите обреди, с право съжалявали, защото без да се развие Ка съзнание, изпълняването на религиозни задължения е само губене на време и енергия. Те продължили да си говорят един на друг: „Външната енергия на Ка е толкова силна и може да създаде такава илюзия, която да сломи и най-великия йогӣ мистик. Макар че ние, опитните брхмаи, сме смятани за учители на всички останали подразделения на човешкото общество, ние също бяхме заблудени от външната енергия. Вижте само колко щастливи са тези жени, които така самоотвержено посветиха живота си на Върховната Божествена Личност, Ка. Те с лекота можаха да прекъснат връзките със семейството си, а това е толкова трудно. Семейният живот е като тъмен кладенец, който само продължава материалните страдания.“

По принцип жените, тъй като са простосърдечни, много лесно се заемат с Ка съзнание и когато развият любов към Ка, лесно се освобождават от ръцете на м. А тях много трудно преодоляват дори така наречените интелигентни и учени мъже. Според ведическите предписания на жените не се разрешава да минат през пречистващото посвещение, при което се получава свещения шнур, нито им се разрешава да живеят в шрама на духовния учител като брахмачриӣ, нито им се препоръчва да следват строгия процес на обучение, нито пък те са особено склонни да обсъждат философията на себепознанието. По природа те не са много чисти, нито пък са особени привърженици на благочестивите дейности. „Но колко удивително е, че те са развили трансцендентална любов към Ка, Бога на всички йогӣ мистици! – възкликнали брхмаите. – С твърдата си вяра и преданост към Ка те надминаха всички нас. Привързани към материалистическия начин на живот, ние не знаехме каква е целта на пречистващите обреди, макар че ни смятат за опитни свещенослужители. Пастирчетата ни напомниха за Ка и Баларма, но ние не им обърнахме внимание. Сега мислим, че това беше милостива хитрина на Върховната Божествена Личност – да изпрати приятелите си да искат от нас храна. Иначе Богът не се нуждае от това. Той сам можеше да удовлетвори глада им, стига просто да пожелаеше това.“

Ако някой отрича, че Ка е себеудовлетворен, защото е изкарвал прехраната си, като се е грижел за кравите, или ако се съмнява, че Той няма нужда от храна, и мисли, че Ка наистина е бил гладен, трябва да разбере, че на Ка постоянно служи богинята на щастието. По този начин тя може да се излекува от присъщата си лошотия и непостоянство. Във ведическата литература, например в Брахма сахит, се казва, че не само една, а хиляди богини на щастието служат на Ка с голяма почит в неговата обител. Така че да се мисли, че Ка е просел храна от брхмаите, е най-обикновено заблуждение. Всъщност това е било хитрост, за да ги накара да приемат милостта му и да започнат да му служат с чиста преданост. Принадлежностите за ведическите свещенослужения, подходящото място, подходящото време, различните предмети за извършването на обредните церемонии, ведическите химни, жрецът, който може да изпълни това жертвоприношение, огънят и полубоговете, участниците в жертвата и религиозните принципи са предназначени единствено да се разбере Ка, защото Ка е Върховната Божествена Личност. Той е Върховният Бог Виу и Богът на всички йогӣ мистици.

Брхмаите казали: „Понеже се появи като дете в династията Яду, ние от глупост не можахме да разберем, че Той е Върховната Божествена Личност. Но ние много се гордеем, че имаме такива издигнати съпруги, които са развили чисто трансцендентално служене на Бога, без нашето несъгласие да им попречи. Затова нека отдадем смирените си почитания в лотосовите нозе на Бог Ка, чиято илюзорна енергия, наречена м, ни кара да се впускаме в плодоносни дейности. Нека се молим на Бога милостиво да ни извини, че сме пленени от външната му енергия. Ние престъпихме заповедта му, без да познаваме трансценденталното му величие.“

Брхмаите се разкаяли за греховните си дейности. Те поискали лично да отидат и да отдадат почит на Ка. Но не можели да отидат, защото се бояли от Каса. С други думи, много трудно е човек да се отдаде изцяло на Божествената Личност, ако не се е пречистил с предано служене. Примерът с учените брхмаи и съпругите им е много показателен. Жените на брхмаите не обръщали внимание на никакви препятствия, защото били въодушевени от чистото предано служене. Те веднага отишли при Ка. А брхмаите, макар че накрая признали върховенството на Бога и се разкаяли, въпреки това се бояли от цар Каса, защото били прекалено пристрастени към плодоносните дейности.

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху двадесет и трета глава на книгата Ка, изворът на вечно наслаждение“, наречена Освобождението на съпругите на брхмаите, които извършвали жертвоприношения“.

« Previous Next »