No edit permissions for Bulgarian

Глава 69

Нрада посещава дворците на Бог Ка

Великият мъдрец Нрада научил, че след като убил демона Нараксура, наричан понякога Бхаумсура, Бог Ка се оженил за шестнайсет хиляди принцеси. Той бил удивен, че Бог Ка се е разширил в шестнайсет хиляди форми и се е оженил за съпругите си едновременно в различни дворци. Нрада бил любопитен да научи как Ка се справя със семейните си задължения при наличието на толкова много съпруги и се отправил към дворците на Ка, за да види тези забавления. Щом пристигнал в Дврак, видял навсякъде градини и паркове, в които растели пъстри цветя и различни овощни дървета, отрупани с плод. Красиви птици пеели, а пауните радостно гукали. Виждали се изкуствени езера, пълни със сини и червени лотоси, а в някои от тях растели различни видове лилии. В езерата плували красиви лебеди и жерави, чиито викове огласяли всичко наоколо. В града имало около деветстотин хиляди големи дворци, построени от първокачествен мрамор, а портите и вратите им били направени от сребро. Колоните на къщите и на дворците били украсени с философски камък, сапфири и изумруди, а подовете хвърляли красиви отблясъци. Големите пътища, алеите, улиците, кръстовищата и пазарите били хубаво украсени. В града имало жилищни и съвещателни сгради и храмове. Всички постройки били изградени в различни стилове и били много красиви. Всичко това правело Дврак един сияен град. Широките улици, кръстовищата, алеите, малките улички и праговете на всички домове били много чисти. От двете страни на всяка улица били засадени храсти, а на равни разстояния се извисявали дървета, чиято сянка предпазвала минувачите от слънцето.

В този прекрасен град Бог Ка, Върховната Божествена Личност, имал много дворци. Често го посещавали най-великите царе и принцове на света, за да го обожават. Дворците били построени лично от Вишвакарм, архитекта на полубоговете, и в тях било вложено цялото му умение и изобретателност. Те били повече от шестнайсет хиляди и във всеки живеела една от цариците на Бог Ка. Великият мъдрец Нрада влязъл в един от тях и видял, че колоните са направени от корали, а таваните са обсипани със скъпоценни камъни. Стените и сводовете между колоните били покрити с бляскави сапфирени украшения. В целия дворец имало много балдахини, направени от Вишвакарм, украсени с бисерни нанизи. Столовете и другите мебели били изваяни от слонова кост и инкрустирани със злато и диаманти. Мракът в двореца разпръсквали светилници, отрупани със скъпоценни камъни. Горели толкова много благовония и ароматни смоли, че през прозорците навън се стелел благоуханен дим. Пауните, които стояли отвън на стъпалата, вземали дима за истински облак и започвали да танцуват във възторг. Всички прислужници носели златни огърлици, гривни и красиви сарита. Имало и много слуги, наметнати с хубави плащове, с тюрбани и обици със скъпоценни камъни. Прекрасните слуги били погълнати от различните си домакински задължения.

Нрада видял Бог Ка да седи до Рукмиӣ, господарката на този дворец, която държала в ръка една чмара. Макар че имала десетки хиляди прислужници, всички еднакво красиви и сръчни и на една възраст, Рукмиӣдевӣ лично веела на Бог Ка. Ка е Върховната Божествена Личност и е обожаван дори от Нрада, но щом видял, че Нрада идва, веднага се изправил от ложето на Рукмиӣ, за да му покаже уважението си. Бог Ка е учител на целия свят и за да покаже на всички как да почитат свята личност като Нрада Муни, се поклонил и докоснал с шлема си земята. Нещо повече, Той докоснал нозете на Нрада Муни и с допрени длани го помолил да седне на неговия стол. Бог Ка е Върховната Личност и е обожаван от всички предани. Той е най-обожаваният духовен учител на всички. Водите на Ганг, които извират от нозете му, освещават трите свята. Всички издигнати брхмаи обожават него и затова Той се нарича брахмая-дева.

Брахмая е този, който притежава в пълна степен брахминските качества: честност, самоконтрол, чистота, владеене на сетивата, простота, пълно знание, приложено в действителността, и участие в преданото служене. Самият Бог Ка притежава тези качества и е обожаван от личностите, които също ги притежават. Бог Ка има хиляди и милиони имена – Виу-сахасранма – и те са му дадени заради трансценденталните му качества.

В Дврак Бог Ка се наслаждавал на забавленията си на съвършено човешко същество. Затова Нрада не възразил, когато Той измил нозете му и поръсил с водата главата си. Нрада добре знаел, че Богът прави това, за да покаже на всички как трябва да се почитат святите личности. Така Ка, Върховната Божествена Личност, изначалният Нряа и вечният приятел на всички живи същества, обожавал мъдреца Нрада по всички ведически правила. Ка го приветствал с думи, сладки като нектар, и го нарекъл бхагавнтози, който е самозавършен, притежавайки цялото знание, отречение, сила, слава, красота и други такива съвършенства. Той направо попитал Нрада: „Какво мога да направя за теб?“

Нрада отговорил: „О, Господи, не се изненадвам от държанието Ти, защото Ти си Върховната Божествена Личност и господарят на всички видове живи същества. Но в същото време Ти си и върховният съдник на злодеите и завистниците. Аз знам, че си дошъл на земята, за да уредиш правилното поддържане на вселената. Появяването Ти не е предизвикано от никаква друга сила. Единствено твоята блажена воля те задължава да се появяваш и да напускаш. Цяло щастие за мен е, че днес можах да видя лотосовите Ти нозе. Този, който се привърже към тях, се издига до върховната безпристрастност и не бива замърсяван от проявните форми на материалната природа. О, Господи, Ти си безкраен, богатствата Ти нямат предел. Великите полубогове Брахм и Шива постоянно пазят образа Ти в сърцата си и се потапят в съзерцание върху теб. Обусловените души, които са паднали в непрогледния кладенец на материалното битие, могат да се измъкнат от този вечен плен само като приемат твоите лотосови нозе. Затова Ти си единственото убежище на обусловените души. О, Господи, Ти любезно ме попита какво да направиш за мен. В отговор просто искам да те помоля никога да не забравям лотосовите Ти нозе. Където и да съм, моля те да ми разрешиш постоянно да помня лотосовите Ти нозе.“

Благословията, която мъдрецът Нрада поискал от Бога, е съвършената молитва на всички чисти предани. Един чист предан никога не иска от Бога някакви материални или духовни блага. Единствената му молитва е никога да не забравя лотосовите нозе на Бога, независимо от условията, в които е поставен. За един чист предан е безразлично дали се намира в рая или в ада. Навсякъде той е удовлетворен, стига постоянно да помни лотосовите нозе на Бога. По същия начин ни учи да се молим Бог Чайтаня в своята Шикака, където ясно казва, че всичко, което иска, е предано служене раждане след раждане. Един чист предан не желае дори да спре многократното редуване на раждане и смърт. На един чист предан му е безразлично дали ще се ражда отново в различни видове живот. Единственото му стремление е при никакви обстоятелства да не забравя лотосовите нозе на Бога.

Нрададжӣ си тръгнал от двореца на Рукмиӣ и пожелал да види действието на йога-м, вътрешната енергия на Ка, затова влязъл в двореца на друга царица. Там видял Бог Ка да играе на шах със скъпата си съпруга и Уддхава. Богът веднага се изправил от мястото си и поканил Нрада Муни да седне. Богът отново го обожавал със същите принадлежности за посрещане на гости, както и в двореца на Рукмиӣ. Бог Ка го обожавал така както подобава и се държал като че ли не знаел какво се е случило в двореца на Рукмиӣ. Той казал на Нрада: „О, скъпи мъдрецо, когато идваш тук, ти си завършен сам по себе си. Ние сме семейни и постоянно сме в нужда, но ти не се нуждаеш от ничия помощ, защото си себеудовлетворен. При това положение какъв прием можем да ти устроим и какво всъщност можем да ти дадем? Но тъй като твоя светлост е брхмаа, наш дълг е да ти предложим най-доброто според възможностите си. Затова те умолявам за удоволствието да ми поискаш нещо. Какво мога да направя за теб?“

Нрададжӣ знаел всичко за забавленията на Бога и без повече разговори мълчаливо напуснал двореца, удивен от дейностите на Бога. След това отишъл в друг дворец. Този път Нрададжӣ видял как Бог Ка се грижи като нежен баща за малките си деца. Оттам отишъл в друг дворец и видял, че Бог Ка се готви да се къпе. И така светецът Нрада влязъл във всички дворци на цариците на Бог Ка и във всеки един видял, че Ка прави нещо различно.

В един дворец той видял как Ка прави огнени жертвоприношения и извършва обредните церемонии, които Ведите предписват за семейните. В друг дворец видял Ка да извършва жертвоприношението пача-ягя, което е задължително за един глава на семейство. Тази ягя се нарича още пача-шӯна. Съзнателно или несъзнателно, всички, особено семейните, извършват пет вида греховни дейности. Когато пием вода, убиваме многото бактерии в нея. Когато използваме мелничка или се храним, убиваме множество бактерии. Когато метем пода или палим огън, убиваме множество бактерии. Когато ходим по улицата, убиваме много мравки и други насекоми. Съзнателно или несъзнателно, във всичките си дейности ние убиваме. Затова дълг на всеки глава на семейство е да извършва пача-шӯна, за да се освободи от последиците на тези греховни дейности.

В един дворец Нрада видял Бог Ка да угощава брхмаите след извършването на обредни яги. В друг видял Ка беззвучно да повтаря мантрата Гятрӣ, в трети го видял да се упражнява във водене на бой с меч и щит. В някои дворци Бог Ка яздел коне и слонове или управлявал колесници и се разхождал насам-натам. Другаде лежал в постелите си и си почивал, на трето място седял на стола си и слушал преданите, които го възпявали в молитви. В някои дворци Той се съветвал с Уддхава и с други министри за различни дела. В други дворци се къпел в басейн, заобиколен от множество млади момичета за развлечение. По-нататък Той подарявал на брхмаите хубаво украсени крави, на друго място слушал повествованието на Пуритеисторически епоси като Махбхрата, които допълват ведическото знание и го разпространяват сред обикновените хора чрез разкази, описващи важни събития от историята на вселената. На едно място Бог Ка се наслаждавал на някоя от съпругите си, като разменял с нея шеговити думи. Другаде бил зает със съпругата си в религиозни обредни церемонии. Заради многобройните си разходи семейните трябва да увеличават паричните си запаси и затова Ка се занимавал и с въпросите на стопанството. Другаде се радвал на семейния живот според правилата и принципите на шстрите.

В един дворец Той седял, потънал в съзерцание, сякаш съсредоточавал ума си върху Върховната Божествена Личност, която се намира отвъд материалните вселени. Както се препоръчва в авторитетните писания, медитацията е предназначена за съсредоточаване на ума върху Виу, Върховната Божествена Личност. Самият Бог Ка е изначалният Виу, но тъй като играел ролята на човешко същество, с държанието си Той показвал какво означава медитация. На други места Бог Ка задоволявал с подаръци потребностите на възрастните старейшини. Другаде Нрададжӣ видял как Бог Ка обсъжда военни въпроси, а в съседния дворец сключва мир с враговете си. После обсъждал с големия си брат Бог Баларма най-висшата и благотворна дейност за цялото човечество. Нрада видял как Бог Ка жени синовете си и дъщерите си за подходящи девойки и младежи и устройва пищни сватби. В един дворец Ка се сбогувал с дъщерите си, а в друг посрещал една от снахите си. В целия град хората оставали изумени от разкоша и обредите.

Другаде Богът извършвал различни жертвоприношения за удоволствие на полубоговете, които са просто негови качествени експанзии. А на друго място бил зает в благотворителни дейности за цялото обществоосигурявал дълбоки кладенци за водоснабдяване, къщи и градини за отдих на непознати гости, величествени манастири и храмове за святите личности. Това са някои от задълженията, предписани във Ведите за семейните, чрез които те могат да изпълнят материалните си желания. По-нататък Ка ловувал в гората като катрия и яздел прекрасни коне синдхи. Ведическите правила разрешават на катриите в определени случаи да убиват някои животниили за да поддържат мир и спокойствие в гората, или за да принесат животните в жертвения огън. На катриите се разрешава да се упражняват в умението да убиват, защото хладнокръвно трябва да убиват враговете си, за да поддържат мира в обществото. Дори веднъж великият мъдрец Нрада видял Бог Ка, Върховната Божествена Личност и господарят на мистичните сили, да действа като предрешен разузнавач, за да разбере намеренията на жителите в града и в дворците.

Светецът Нрада видял всички тези дейности на Бога, който е Свръхдушата във всички живи същества, но играел ролята на обикновено човешко същество, за да прояви въздействието на вътрешната си енергия. Като се усмихвал вътре в себе си, той се обърнал към Бога: „Скъпи Господарю на всички мистични сили, степента на мистичното Ти могъщество е неограничена. Не могат да я проумеят дори мистици като Брахм и Шива. Но Ти бе така милостив към мен и великодушно ми разкри действията на вътрешната си енергия, защото постоянно съм зает в трансцендентално любовно служене в твоите лотосови нозе. О, Господи, всички те обожават, всички полубогове и управляващи божества на четиринайсетте планетарни системи напълно осъзнават трансценденталното Ти величие. Моля те, дай ми благословията си, за да мога да пътувам във всички вселени и да възпявам славните Ти трансцендентални дейности.“

Бог Ка, Върховната Божествена Личност, отговорил на Нрада следното: „Скъпи Нрада, о, мъдрецо на полубоговете, ти знаеш, че Аз съм върховният наставник и съвършеният последовател на всички религиозни правила, които установявам. Самият Аз следвам тези религиозни правила, за да покажа на целия свят как трябва да се постъпва. Скъпи сине, мое желание е да не се смущаваш от това проявление на вътрешната ми енергия.“

Ка, Върховната Божествена Личност, изпълнявал семейните си задължения, за да покаже на хората как човек, макар и привързан към пленничеството в материалното битие, може да възвиси семейния живот. Всъщност семейният живот ни принуждава да удължаваме срока на материалното си битие. Но Богът бил много благосклонен към семейните и показал начина за възвисяване на обикновения семеен живот. Един глава на семейство в Ка съзнание обаче стои над ведическите предписания, защото всичките му дейности са насочени към Ка и животът му много бързо се освещава.

Така Нрада видял как чрез пълните си експанзии един-единствен Ка живее в шестнайсет хиляди дворци. Благодарение на непроницаемата си енергия Ка присъствал в двореца на всяка царица. Могъществото на Бог Ка е безкрайно и удивлението на Нрада нямало граници, когато отново и отново гледал изявата на вътрешната енергия на Ка. С поведението си Бог Ка показвал като че ли е много привързан към четирите стълба на цивилизования живот: религия, икономическо развитие, сетивно наслаждение и освобождение. Тези четири опори на материалното съществуване са необходими за духовния напредък на човешкото общество. И макар че Бог Ка не бил длъжен да прави това, Той показал семейните си дейности, за да могат хората да следват стъпките му и да се облагодетелстват. Бог Ка удовлетворил изцяло мъдреца Нрада, който бил много щастлив, че е станал свидетел на дейностите на Бога в Дврак. След това той си заминал.

Шукадева Госвмӣ описал дейностите на Бог Ка в Дврак и обяснил на цар Парӣкит как Бог Ка, Върховната Божествена Личност, слиза в материалната вселена чрез посредничеството на вътрешната си енергия и лично излага правилата, които могат да отведат този, който ги следва, до постигане на крайната цел на живота. Всички царици в Дврак, които били повече от шестнайсет хиляди, използвали женското си обаяние в трансцендентално служене на Бога и му служели с усмивка, а Богът с удоволствие се държал с тях като съвършен съпруг, който се радва на семейния живот. Човек определено трябва да знае, че подобни забавления не може да извършва никой друг, освен Бог Шрӣ Ка, който е изначалната причина на сътворяването, запазването и разрушаването на цялото космическо проявление. Този, който внимателно слуша разказите за забавленията на Бога в Дврак или поддържа проповедниците на движението за Ка съзнание, лесно ще премине по пътя на освобождението и ще вкуси нектара на лотосовите нозе на Бог Ка. И ще отдава предано служене на Бог Ка.

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху шестдесет и девета глава на книгата Ка, изворът на вечно наслаждение“, наречена Великият мъдрец Нрада посещава дворците на Бог Ка“.

« Previous Next »