No edit permissions for Bulgarian

Посвещение

На баща ми Гоур Мохан Де (1849-1930), чист предан на Ка, който ме възпита като дете, осъзнато за Ка, още от самото ми раждане. Когато бях момче, той ме научи да свиря на мдага. Той ми даде Рдх Ка виграха, за да ги обожавам, и Джаганнтха-ратха, за да чествам този празник в детските си игри. Той бе добър с мен и благодарение на него аз възприех идеите, които по-късно укрепи у мен духовният ми учител, моят вечен баща.

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупда

« Previous Next »