No edit permissions for Bulgarian

Думи от Джордж Харисън

Всеки търси Ка.

Някои не знаят това, но наистина го търсят.

Ка е Богът, Източникът на всичко съществуващо, Причината на всичко, което е, което е било или някога ще бъде.

Тъй като Богът е безкраен, Той има много имена.

Аллах, Буда, Йехова, Рма – всички са Ка, всички са едно и също.

Богът не е някакво отвлечено понятие. Той е върховен, вечен, блажен, изпълнен със знание и притежава както безличностен, така и личностен аспект. Както капката океанска вода притежава качествата на океана, така и нашето съзнание притежава качествата на съзнанието на Бога… Но тъй като се отъждествяваме с материалната енергия (физическото тяло, сетивните удоволствия, материалните притежания, егото и т.н.) и сме привързани към нея, истинското ни трансцендентално съзнание се е замърсило и подобно на прашно огледало не може да дава ясно отражение.

Живот след живот сме се обвързвали с преходното все по-дълбоко и по-дълбоко. Сега приемаме тленното си тяло, торба от кости и плът, за истинското си „аз“ и смятаме това временно състояние за окончателно.

Векове наред великите мъдреци са били доказателство, че непреходното, вечното състояние на божественото съзнание може да се съживи у всички души. Всяка душа е по природа трансцендентална.

Ка казва в Бхагавад-гӣт: „Твърдо установен в себето, освободен от всички материални замърсявания, този йогӣ постига най-съвършеното щастие, общувайки с Върховното Съзнание“ (6.28).

Йога (научният метод за осъзнаване на Бога и на собственото ни „аз“) е процесът, с който пречистваме съзнанието си, спираме да го замърсяваме повече и достигаме състоянието на съвършенство, пълно знание и пълно блаженство.

Ако има Бог, искам да го видя. Безсмислено е да вярваме в нещо, за което няма доказателства, а Ка съзнание и медитацията са методи, с които наистина можем да възприемем Бога. Наистина можем да го видим, да го чуем, да играем с него. Може да звучи налудничаво, но Той наистина е тук, наистина е с нас.

В йога има много пътища – рджа, гна, хаха, кри, карма, бхактии учителите на всеки метод възхваляват своя път.

Свами Бхактиведанта, както показва титлата му, е бхакти йогӣ, който следва пътя на предаността. Като служат на Бога с всяка своя мисъл, дума и дело и като възпяват святите му имена, преданите бързо развиват съзнание за него. Като повтаряме:

Харе Ка, Харе Ка
Ка Ка, Харе Харе
Харе Рма, Харе Рма
Рма Рма, Харе Харе,

неизбежно стигаме до осъзнаването на Ка. (Доказателство за вкуса на пудинга можете да получите, като го опитате!)

Осмелявам се да ви помоля да се възползвате от тази книга – Ка, изворът на вечно наслаждениеи да се опитате да я разберете. Също ви моля още сега да тръгнете на среща с вашия Бог чрез себеосвобождаващия процес на йога иДАЙТЕ ШАНС НА МИРА.

Любовта (Ка) е всичко, от което се нуждаете. Хари Бол.

Джордж Харисън

Корпорация „Епъл“
3 Савил Роу
Лондон W1
Герард 2772/3993
Телекс Апкор Лондон

« Previous Next »