No edit permissions for Bulgarian

Предговор

нивтта-таршаир упагӣямнд
бхаваушадхч чхротра-мано-'бхирмт
ка уттама-шлока-гунувдт
пумн вираджйета вин пашугхнт

(Шрӣмад Бхгаватам, 10.1.4)

Когато западен човек види корицата на тази книга, веднага започва да пита кой е Ка*, кое е момичето до него…
*Всички имена и географски названия в книгата са дадени в санскритска транслитерация. (Вж. „Указания за произнасянето на санскритските думи“.)

Без да се замисляме, казваме, че Ка е Върховната Божествена Личност. Защо? – Защото Той напълно отговаря на описанията на Бога, Върховното Същество. Или казано с други думи, Ка е Богът, защото привлича всички. Думата Бог не би имала смисъл, ако не предполага този принцип на всепривличане. Възможно ли е някой да привлича всички? Най-напред, ако той е много богат, ако притежава много пари, обикновените хора го харесват изключително много. После, ако някой е много силен, той също им става любим. Ако някой е много прочут, хората също се стремят към него. И ако е много красив, мъдър или непривързан към всякакви видове притежания, също печели възхищението им. И така, от опит можем да кажем, че обаянието на човек се дължи на богатството, силата, славата, красотата, мъдростта и самоотречението. Този, който притежава всички тези шест съвършенства едновременно и в неограничена степен, е Върховната Божествена Личност. Тези съвършенства са описани от Паршара муни, един велик ведически авторитет.

Виждали сме не малко богати хора, могъщи хора, прочути хора, хора красиви, хора образовани, велики учени, личности, приели стъпалото на отречението от живота, непривързани към материалните притежания… Но в цялата история на човечеството няма да срещнем човек, който да е неограничено и едновременно богат, могъщ, прочут, красив, мъдър и непривързан като Ка. Ка, Върховната Божествена Личност, е историческа личност. Той се е появил на земята преди пет хиляди години, останал е тук сто двайсет и пет години и е изглеждал досущ като човешко същество, но дейностите му са нямали равни на себе си. От самото начало на появяването му до мига на напускането му всяка една от дейностите му не е имала равна на себе си в историята на света. Затова всеки, който знае какво имаме предвид, когато казваме Бог, ще приеме, че Ка е Върховната Божествена Личност. Никой не е равен на Бога и никой не е по-велик от него. Това е смисълът на популярния израз „Бог е велик“.

По света има всякакви хора, които говорят за Бога по най-различни начини, но ведическата литература и великите чрии, запознати със знанието за Бога, като чриите Шакара, Рмнуджа, Мадхва, Виу Свмӣ, Бог Чайтаня и всичките им последователи в ученическата приемственост, са единодушни, че Ка е Върховната Божествена Личност. Що се отнася до нас, следовниците на ведическата цивилизация, ние приемаме ведическата история на цялата вселена, състояща се от различни планетарни системи, които се наричат Сваргалока (висши планети), Мартялока (средни планети) и Птлока (низши планети). Съвременните земни историци не могат да дадат сведения за събитията, случили се преди пет хиляди години, а антрополозите твърдят, че преди четиридесет хиляди години Хомо сапиенс още не е съществувал на планетата, защото еволюцията не е била стигнала до тази точка. Но ведическите хроники – Пурите и Махбхратаразказват историята на човечеството, която се простира милиони и милиарди години назад в миналото.

В тази литература например са представени исторически факти за появяването и напускането на Ка преди милиони и милиарди години. В четвърта глава на Бхагавад-гӣт Ка казва на Арджуна, че двамата с него са се раждали много пъти преди това, но Той (Ка) ги помни, а Арджунане. Това свидетелства за разликата между знанието на Ка и знанието на Арджуна. Арджуна може да е бил много велик воин, образован потомък на династията Куру, но в крайна сметка той е бил обикновено човешко същество, докато Ка, Върховната Божествена Личност, притежава безкрайно знание. Заради това безкрайно знание паметта на Ка е неограничена.

Знанието на Ка е толкова съвършено, че Той помни всички събития, ставали по време на появяванията му милиони и милиарди години назад в миналото, а паметта и знанието на Арджуна са ограничени от времето и от пространството, защото той е обикновено човешко същество. В четвърта глава Ка казва, че помни как преди няколко милиона години е предавал учението на Бхагавад-гӣт на слънчевия бог Вивасвн.

В днешно време е станало мода всеки атеист да се опитва да стане Бог, като следва някакъв мистичен процес. Обикновено атеистите твърдят, че могат да станат Бог със силата на въображението си или със способностите си в медитацията. Ка не е такъв вид Бог. Той не е ставал Бог, като си е измислял някакъв мистичен процес за медитация или като се е подлагал на суровите отречения на упражненията в мистичната йога. По-правилно, Той никога не е ставал Бог, защото Той си е такъв във всички обстоятелства.

В затвора на вуйчо си Каса, в който били хвърлени родителите му, Ка се появил от тялото на майка си като четириръкия Виу-Нряа. След това се превърнал в бебе и казал на баща си да го занесе в дома на Нанда Махрджа и съпругата му Яшод. Когато Ка бил съвсем малко бебе, грамадната демоница Пӯтан се опитала да го убие, но Той изтръгнал живота ѝ, когато сукал от гръдта ѝ. Това е разликата между истинския Бог и „бога“, произведен в нечия мистична фабрика. Ка не е имал възможност да се занимава с мистичната йога, но на всяка крачка се проявявал като Върховната Божествена Личноств детството, юношеството и младостта си. В тази книга, Ка, изворът на вечно наслаждение, са описани всичките му дейности като човешко същество. Макар че Ка играел ролята на човешко същество, Той запазвал същността си на Върховна Божествена Личност.

Ка е този, който привлича всички, затова всичките си желания човек трябва да насочи към него. В Бхагавад-гӣт се казва, че индивидуалната личност е собственик и господар на собственото си тяло, но Ка, който е Свръхдушата във всяко сърце, е върховният собственик и върховният господар на всички индивидуални тела. Затова ако съсредоточим способността си да обичаме върху Ка, в резултат ще постигнем любов между всички хора, единство и спокойствие. Когато човек полива корена на дървото, той полива същевременно и клоните, листата и цветовете му; когато чрез устата си дава храна на стомаха, удовлетворява и всички останали части на тялото.

Изкуството да съсредоточим вниманието си върху Върховния и да му отдадем любовта си, се нарича Ка съзнание. Ние сме основали движението за Ка съзнание, за да може всеки да удовлетвори склонността си да обича другите – просто като насочи любовта си към Ка. Всички хора по света копнеят да удовлетворят спящата у себе си склонност да обичат другите, но измислянето на различни методи за това, такива като социализма, комунизма, алтруизма, хуманизма, национализма и всичко останало, създадено в името на мира и благоденствието на света, е напълно безполезно и носи само разочарования, защото на хората им е неизвестно изкуството да обичат Ка. Обикновено те си мислят, че ще станат щастливи, ако строго се придържат към моралните принципи и следват религиозните обреди. Други мислят, че ще намерят щастието в икономическото развитие, а трети – че само наслаждението на сетивата им ще им донесе щастие. Но истината е, че хората могат да са щастливи само когато обичат Ка.

Ка може по съвършен начин да отговори на склонността ни да обичаме в различни взаимоотношения, наречени раса (което означава „отношения, които имат различен вкус, но винаги сладък“). Има дванадесет основни вида любовни отношения. Човек може да обича Ка като върховния непознаваем, като върховния господар, като най-висшия приятел, най-висшия син или най-висшия любим. Това са петте основни вида любовни раси. Човек може да обича Ка и непряко в седем други взаимоотношения, които на външен вид се различават от петте основни връзки. Но в крайна сметка просто ако насочи към Ка способността си да обича, животът му става пълноценен. Това не е измислица, не е фикция, а факт, който може да бъде потвърден в действителността. Човек практически може да види как любовта му към Ка променя живота му.

В девета глава на Бхагавад-гӣт науката за осъзнаването на Ка е наречена царица на цялото знание, царица на всички поверителни неща и върховна наука за трансценденталното познание. Но ние съвсем пряко можем да възприемем резултатите ѝ, защото тя се следва лесно и доставя голямо удоволствие. Всеки завоюван процент Ка съзнание е вечна придобивка в живота ни, защото се запазва непокътнат при всички обстоятелства. Животът показа, че съвременното разочаровано и объркано младо поколение на Запад може непосредствено да усети резултатите от насочването на способността ни да обичаме единствено към Ка.

Казано е, че човек може да следва сурови отречения и въздържания и да извършва много жертвоприношения в този си живот, но ако не успее да събуди задрямалата си любов към Ка, всичките му отречения са напразни. А ако човек вече е съживил тази спяща любов към Ка, какъв е смисълът от безполезните отречения и въздържания?

Движението за Ка съзнание е безценният дар на Бог Чайтаня за падналите души от тази епоха. Методът му е много прост и през последните четири години започна да се следва и в западните страни. Няма никакво съмнение, че това движение може да удовлетвори дремещата у всички хора склонност да обичат. Тази книга, Ка, изворът на вечно наслаждение, е още едно средство, което ще помогне на движението за Ка съзнание в западния свят. Това трансцендентално произведение е издадено в две части, които съдържат много илюстрации. Хората обичат да прекарват времето си, като четат художествена литература. Сега те ще могат да насочат тази си склонност към Ка. Резултатът ще бъде вечното удовлетворение на душатакакто за отделната личност, така и за цялото човечество.

В Бхагавад-гӣт се казва, че и малкото усилие, положено по пътя на осъзнаването на Ка, може да ни спаси от най-голямата опасност. Можем да дадем стотици и хиляди примери за хора, които са избегнали големи опасности в живота си благодарение на незначителния си напредък в осъзнаването на Ка. Затова молим всеки да се възползва от тази велика трансцендентална литература. Човек ще усети, че страница след страница пред него открива съкровищата си едно необятно знание за изкуство, наука, литература, философия и религия, а накрая, когато прочете тази книга, у него се пробужда любов към Бога.

Изразявам благодарността и признателността си на Шрӣмн Джордж Харисън, който вече повтаря Харе Ка, за щедрия му принос от деветнадесет хиляди долара, с който платихме всички разходи по издаването на тази книга. Дано Ка дари с милостта си този прекрасен младеж, за да продължи да напредва в Ка съзнание.

И накрая бих искал да даря с вечната си благословия Шрӣм Шмасундара дса Адхикрӣ, Шрӣмн Брахмнанда дса брахмачрӣ, Шрӣмн Хаягрӣва дса Адхикрӣ, Шрӣмн Сатстварӯпа дса Адхикрӣ, Шрӣматӣ Девахӯти-девӣ, Шрӣматӣ Джадурӣ дсӣ, Шрӣмн Муралӣдхара дса брахмачрӣ, Шрӣмн Бхрадвджа дса Адхикрӣ и Шрӣмн Прадюмна дса Адхикрӣ и всички останали за упоритата им работа, благодарение на която тази книга с успех се появи на бял свят.

Харе Ка.

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупда

Денят на появяването на Шрӣла Бхактисиддхнта Сарасватӣ
26 февруари 1970 г.
Централата на ИСКОН
Лос Анжелис, Калифорния

« Previous Next »