No edit permissions for Čeština

TEXT 8

prakṛtiṁ svām avaṣṭabhya
visṛjāmi punaḥ punaḥ
bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam
avaśaṁ prakṛter vaśāt

prakṛtim — hmotná příroda; svām — Mé osoby; avaṣṭabhya — vstupuje do; visṛjāmi — tvořím; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; bhūta-grāmam — všechny vesmírné projevy; imam — tyto; kṛtsnam — celkově; avaśam — automaticky; prakṛteḥ — síly přírody; vaśāt — podléhající.

Celý vesmírný řád podléhá Mé vládě. Podle Mé vůle se vše samočinně znovu a znovu projevuje a podle ní je na konci zase ničeno.

Již bylo několikrát řečeno, že hmotný svět je projev nižší energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Když dojde ke stvoření, je hmotná energie uvolněna coby mahat-tattva, do níž vstupuje Pán v podobě své první puruṣa-inkarnace, Mahā-Viṣṇua. Leží v Příčinném oceánu, vydechuje nespočetně mnoho vesmírů a do každého z nich znovu vstupuje v podobě Garbhodakaśāyīho Viṣṇua. Tímto způsobem jsou tvořeny všechny vesmíry. Dále se projevuje coby Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu a vstupuje do všeho, včetně nepatrného atomu. To je zde vylíčeno — Pán vchází do všeho.

Hmotná příroda je pak oplodněna živými bytostmi, jež podle svých dřívějších činů zaujmou každá své postavení. Tak začnou probíhat činnosti hmotného světa. Různé druhy živých bytostí začínají jednat, jakmile dojde ke stvoření. Není pravda, že se vše vyvíjí. Různé druhy života jsou stvořeny zároveň s vesmírem. Lidé, zvířata, ptáci a všechny ostatní organismy jsou stvořeny současně — živé bytosti měly při posledním zničení touhy, které se nyní znovu projeví. Slovo avaśam dává jasně najevo, že živé bytosti nemají s tímto procesem nic společného. Pouze se znovu projeví stav bytí z jejich posledního života v předchozím stvoření a to vše se děje samotnou vůlí Pána. Tak vypadá nepochopitelná moc Nejvyšší Osobnosti Božství. A poté, co Pán stvoří různé druhy života, s nimi není spojen. Ke stvoření dochází proto, aby různé živé bytosti mohly dosáhnout splnění svých představ, a to se Pána nijak nedotýká.

« Previous Next »