No edit permissions for Čeština

Bhagavad-gītā taková, jaká je

Před bitvou

Věnování

Předmluva

Úvod

Kapitola první: Pozorování vojsk na Kuruovském bitevním poli

Kapitola druhá: Shrnutí obsahu Bhagavad-gīty

Kapitola třetí: Karma-yoga

Kapitola čtvrtá: Transcendentální poznání

Kapitola pátá: Karma-yoga — jednání s vědomím Kṛṣṇy

Kapitola šestá: Dhyāna-yoga

Kapitola sedmá: Poznání o Absolutním

Kapitola osmá: Dosažení Nejvyššího

Kapitola devátá: Nejdůvěrnější poznání

Kapitola desátá: Bohatství Absolutního

Kapitola jedenáctá: Vesmírná podoba

Kapitola dvanáctá: Oddaná služba

Kapitola třináctá: Příroda, poživatel a vědomí

Kapitola čtrnáctá: Tři kvality hmotné přírody

Kapitola patnáctá: Yoga Nejvyšší Osoby

Kapitola šestnáctá: Božská a démonská povaha

Kapitola sedmnáctá: Druhy víry

Kapitola osmnáctá: Závěr - dokonalost odříkání

A Note About the Second Edition