No edit permissions for Čeština

Text 230

tabe ta’ karilā saba bhakte vara dāna
ucchiṣṭa diyā nārāyaṇīra karila sammāna

tabe – potom; ta' – jistĕ; karilā – udĕlil; saba bhakte – všem oddaným; vara – požehnání; dāna – milodar; ucchiṣṭa – zbytky jídla; diyā – když dal; nārāyaṇīra – Nārāyaṇī; karila – prokázal; sammāna – úctu.

Pán pak všem svým oddaným laskavĕ požehnal. Nārāyaṇī prokázal zvláštní úctu tím, že jí dal zbytky svého jídla.

Nārāyaṇī byla neteř Śrīvāse Ṭhākura a pozdĕji se stala matkou Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura. Sahajiyové v této souvislosti vyprávĕjí zlomyslný příbĕh o tom, že po snĕdení zbytků jídla Pána Caitanyi Nārāyaṇī otĕhotnĕla a porodila Vṛndāvana dāse Ṭhākura. Darebáci sahajiyové si mohou vymýšlet takové nepravdivé příbĕhy, ale nikdo by jim nemĕl vĕřit, protože jsou motivováni nevraživostí vůči vaiṣṇavům.

« Previous Next »