No edit permissions for Čeština

Text 250

śuni’ prabhu krodhe kaila kṛṣṇe doṣodgāra
ṭheṅgā lañā uṭhilā prabhu paḍuyā māribāra

śuni' – když slyšel; prabhu – Pán; krodhe – v hnĕvu; kaila – učinil; kṛṣṇe – vůči Pánu Kṛṣṇovi; doṣa-udgāra – mnoho nařčení; ṭheṅgā – hůl; lañā – beroucí; uṭhilā – vstal; prabhu – Pán; paḍuyā – studenta; māribāra – aby uhodil.

Když Pán slyšel, co ten hloupý student říká, velice se rozzlobil a všelicos Pánu Kṛṣṇovi vytýkal. Popadl hůl a vstal, aby studenta uhodil.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je popsáno, že když Uddhava přinesl gopīm poselství od Pána Kṛṣṇy, všechny gopī a zvláštĕ Śrīmatī Rādhārāṇī Kṛṣṇu různými způsoby odsuzovaly. Tyto kritiky přesto odrážejí nezkrotný láskyplný postoj, kterému obyčejný človĕk nemůže porozumĕt. Když hloupý student položil Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi svou otázku, Pán Caitanya z intenzivní lásky odsuzoval Pána Kṛṣṇu podobným způsobem. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl v náladĕ gopī, takže Ho studentovo upřednostňování Pána Kṛṣṇy rozzuřilo. Když ten hloupý student, který byl obyčejným ateistickým smārta-brāhmaṇou, vidĕl Jeho hnĕv, pošetile Ho neprávem odsoudil. Se skupinou dalších studentů se proto připravil na oplátku Pána zbít. Po této události se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozhodl přijmout sannyās, aby se proti Nĕmu lidé, kteří Ho považovali za obyčejného hospodáře, už nedopouštĕli přestupků, protože v Indii se ještĕ i dnes sannyāsīm přirozenĕ prokazuje úcta.

« Previous Next »