No edit permissions for Čeština

Text 285

gopī-gaṇa dekhi’ kṛṣṇera ha-ila sādhvasa
lukāite nārila, bhaye hailā vibaśa

gopī-gaṇa – všechny gopī společnĕ; dekhi' – když vidĕl; kṛṣṇera – Kṛṣṇovy; ha-ila – byly; sādhvasa – nĕjaké pocity; lukāite – ukrýt se; nārila – nebyl schopen; bhaye – ze strachu; hailā – se stal; vibaśa – nehybný.

Jakmile Kṛṣṇa uvidĕl všechny gopī, přemohly Ho emoce. Nedokázal se schovat a ze strachu znehybnĕl.

« Previous Next »