No edit permissions for Čeština

Text 15

sakala jagate more kare vidhi-bhakti
vidhi-bhaktye vraja-bhāva pāite nāhi śakti

sakala – všude; jagate – ve vesmíru; more – Mnĕ; kare – konají; vidhi-bhakti – usmĕrnĕnou oddanou službu; vidhi-bhaktye – usmĕrnĕnou oddanou službou; vraja-bhāva – pocity obyvatel Vradži; pāite – dosáhnout; nāhi – ne; śakti – síla.

„Všude na svĕtĕ Mne lidé uctívají podle nařízení písem. Pouhým následováním usmĕrňujících pravidel ale nelze dosáhnout láskyplných citů oddaných z Vradžabhúmi.“

« Previous Next »