No edit permissions for Čeština

Text 140-141

ei-mata nimantraṇa karena yatna kari
vāsudeva, gadādhara-dāsa, gupta-murāri

kulīna-grāmī, khaṇḍa-vāsī, āra yata jana
jagannāthera prasāda āni’ kare nimantraṇa

ei-mata – takto; nimantraṇa – pozvání; karena – uskutečňují; yatna kari – s oddaností; vāsudeva – Vāsudeva; gadādhara-dāsa – Gadādhara dāsa; gupta-murāri – Murāri Gupta; kulīna-grāmī – obyvatelé Kulína-grámu; khaṇḍa-vāsī – obyvatelé Khandy; āra – a; yata jana – mnoho dalších osob; jagannāthera prasāda – zbytky Jagannāthova jídla; āni' – když přinesli; kare nimantraṇa – zvou.

Ti Pána zvali k sobĕ. Vāsudeva Datta, Gadādhara dāsa, Murāri Gupta, obyvatelé Kulína-grámu, Khandy a mnoho dalších oddaných, kteří nepocházeli z brāhmaṇské třídy, kupovali jídlo obĕtované Pánu Jagannāthovi a potom Śrī Caitanyu Mahāprabhua zvali.

Obyvatelé Kulína-grámu, jako byl Satyarāja Khān a Rāmānanda Vasu, nepatřili ke třídĕ brāhmaṇů, ani nebyli obyvateli Khandy, jako Mukunda dāsa, Narahari dāsa a Raghunandana. Kupovali proto prasādam na trhu, kde se prodávaly zbytky jídla Pána Jagannātha, a potom Śrī Caitanyu Mahāprabhua zvali, zatímco Ācāryaratna, Ācāryanidhi a ostatní, kteří byli z brāhmaṇské třídy, vařili pro Pána doma. Caitanya Mahāprabhu dodržoval tehdy platná společenská pravidla a přijímal jedinĕ prasādam připravené brāhmaṇy. Pozvání svých oddaných však ze zásady přijímal bez ohledu na to, jestli byli společenským postavením brāhmaṇové, nebo ne.

« Previous Next »