No edit permissions for Čeština

Text 61

sāta-sampradāye prabhu karena bhramaṇa
‘mora sampradāye prabhu’ — aiche sabāra mana

sāta-sampradāye – v tĕchto sedmi skupinách; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena bhramaṇa – přechází; mora sampradāye prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu je v naší skupinĕ; aiche – takto; sabāra mana – každý uvažoval.

Śrī Caitanya Mahāprabhu chodil od jedné skupiny ke druhé a v každé skupinĕ si oddaní mysleli: „Pán je v naší skupinĕ.“

« Previous Next »