No edit permissions for Čeština

Text 8

ājñā-pālane kṛṣṇera yaiche paritoṣa
preme ājñā bhāṅgile haya koṭi-sukha-poṣa

ājñā-pālane – vykonáním pokynu; kṛṣṇera – Pána Kṛṣṇy; yaiche – jako; paritoṣa – štĕstí; preme – v extázi lásky; ājñā bhāṅgile – když nĕkdo poruší nařízení; haya – je; koṭi-sukha-poṣa – miliónkrát vĕtší radost.

Kṛṣṇa je zajisté spokojený, když nĕkdo vykoná Jeho pokyn. Miliónkrát vĕtší radost má ale z toho, když oddaný nĕkdy v extázi lásky Jeho nařízení poruší.

« Previous Next »