No edit permissions for Čeština

Text 9-11

vāsudeva-datta, murāri-gupta, gaṅgādāsa
śrīmān-sena, śrīmān-paṇḍita, akiñcana kṛṣṇadāsa

murāri, garuḍa-paṇḍita, buddhimanta-khāṅna
sañjaya-puruṣottama, paṇḍita-bhagavān

śuklāmbara, nṛsiṁhānanda āra yata jana
sabāi calilā, nāma nā yāya likhana

vāsudeva-datta – Vāsudeva Datta; murāri-gupta – Murāri Gupta; gaṅgādāsa – Gaṅgādāsa; śrīmān-sena – Śrīmān Sena; śrīmān-paṇḍita – Śrīmān Paṇḍita; akiñcana kṛṣṇadāsa – Akiñcana Kṛṣṇadāsa; murāri – Murāri; garuḍa-paṇḍita – Garuḍa Paṇḍita; buddhimanta-khāṅna – Buddhimanta Khān; sañjaya-puruṣottama – Sañjaya Puruṣottama; paṇḍita-bhagavān – Bhagavān Paṇḍita; śuklāmbara – Śuklāmbhara; nṛsiṁhānanda – Nṛsiṁhānanda; āra – a; yata – kolik; jana – osob; sabāi – všech; calilā – šlo; nāma – jména; nā yāya likhana – není možné vyjmenovat.

Vāsudeva Datta, Murāri Gupta, Gaṅgādāsa, Śrīmān Sena, Śrīmān Paṇḍita, Akiñcana Kṛṣṇadāsa, Murāri, Garuḍa Paṇḍita, Buddhimanta Khān, Sañjaya Puruṣottama, Bhagavān Paṇḍita, Śuklāmbara Brahmacārī, Nṛsiṁhānanda Brahmacārī a mnoho dalších se spojilo, aby šli do Džagannáth Purí. Vyjmenovat je všechny by nebylo možné.

« Previous Next »