No edit permissions for Čeština

Text 40

mora śiromaṇi kata kata mahāśaya
tomāra līlāra sahāya koṭi-bhakta haya

mora – moje; śiromaṇi – korunní klenoty; kata kata – mnoho, mnoho; mahāśaya – velkých osobností; tomāra līlāra – ve Tvých zábavách; sahāya – pomocníků; koṭi-bhakta – milióny oddaných; haya – jsou.

„Můj Pane, jsou tu mnohé úctyhodné osobnosti, milióny oddaných, kteří by mi mohli sedĕt na hlavĕ. Ti všichni Ti pomáhají ve Tvých zábavách.“

« Previous Next »