No edit permissions for Čeština

Text 124

sei mālā, chuṭā pāna prabhu tāṅre dilā
‘iṣṭa-deva’ kari’ mālā dhariyā rākhilā

sei mālā – tu girlandu; chuṭā pāna – betel; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre dilā – dal mu; iṣṭa-deva – své uctívané Božstvo; kari' – přijímající jako; mālā – girlandu; dhariyā rākhilā – opatroval.

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dal girlandu i betel Raghunāthovi Bhaṭṭovi, který je přijal jako své uctívané Božstvo a s velkou péčí je opatroval.

« Previous Next »