No edit permissions for Čeština

Text 127

aśru, kampa, gadgada prabhura kṛpāte
netra kaṇṭha rodhe bāṣpa, nā pāre paḍite

aśru – slzy; kampa – chvĕní; gadgada – přeskakování hlasu; prabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpāte – milostí; netra – oči; kaṇṭha – krk; rodhe – zalykal se; bāṣpa – slzy; nā pāre paḍite – nemohl recitovat.

Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua zakoušel příznaky extatické lásky – slzy, chvĕní a přeskakování hlasu. Protože mĕl oči plné slz a zalknuté hrdlo, nemohl v recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu pokračovat.

« Previous Next »