No edit permissions for Čeština

Text 126

rūpa-gosāñira sabhāya karena bhāgavata-paṭhana
bhāgavata paḍite preme āulāya tāṅra mana

rūpa-gosāñira sabhāya – ve společnosti Rūpy, Sanātany a dalších vaiṣṇavů; karena – provádí; bhāgavata-paṭhana – recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu;bhāgavata paḍite – při recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu; preme – extatickou láskou; āulāya – byla zaplavena; tāṅra mana – jeho mysl.

Raghunātha Bhaṭṭa byl při recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu ve společnosti Rūpy a Sanātany zaplaven extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

« Previous Next »