No edit permissions for Čeština

Text 22

bhitarera krodha-duḥkha prakāśa nā kaila
mathurā yāite prabhu-sthāne ājñā māgila

bhitarera – vnitřní; krodha-duḥkha – hnĕv a neštĕstí; prakāśa nā kaila – nevyjevoval; mathurā yāite – jít do Mathury; prabhu-sthāne – u Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā māgila – požádal o svolení.

Nyní Jagadānanda Paṇḍita skryl svůj hnĕv a neštĕstí a znovu Śrī Caitanyu Mahāprabhua požádal o svolení jít do Mathury.

« Previous Next »